Sofia_Vikman_FB

Varhaiskasvatusmaksut alenivat tämän vuoden alusta alkaen. Perheet saavat koteihinsa paraikaa merkittävästi pienempiä laskuja ja yhä useammalla lapsella on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen. Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman iloitsee uudistuksesta ja sen vaikutuksista. Muutoksen seurauksena 6700 perhettä pääsee kokonaan maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin, sisaralennus nousee 50 prosenttiin ja keskituloisen kaksilapsisen perheen maksut alenevat jopa 1200 euroa vuodessa.

Vikmanin mukaan pedagogisen varhaiskasvatuksen roolia osana Suomen koulutusketjua on syytä entisestään korostaa.

”Tutkimukset osoittavat, että lasten varhaisiin vuosiin panostaminen vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja tasaa perhetaustasta aiheutuvia lähtötasoeroja. Varhaiskasvatuksesta hyötyvät eniten ne lapset, joiden lähtökohdat kotona eivät ole parhaat mahdolliset. Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus osallistua pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Maksujen alentaminen edesauttaa tämän tavoitteen toteutumista ”, Vikman toteaa.

Koulutuksen tasa-arvon vahvistumisen lisäksi varhaiskasvatusmaksujen alentaminen parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla ja poistaa työn kannustinloukkuja. Pelkästään maksualennuksilla on opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan arvioitu saatavan 4200 työllistä lisää.

“Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen helpottaa äitien työssäkäyntiä ja palaamista työmarkkinoille, kun työnteon kannustavuus paranee ja kynnys lasten varhaiskasvatukseen madaltuu. Mitä pienemmän siivun varhaiskasvatusmaksut vievät palkasta sitä useamman kannattaa ottaa töitä vastaan”, Vikman sanoo.

Vikman on tyytyväinen hallituksen viimeaikaisiin työn ja perheen yhdistämistä helpottaviin päätöksiin. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen lisäksi tällä hallituskaudella on jo tasattu äitien työnantajille kasaantuvia vanhemmuuden kustannuksia. Seuraavana vuorossa on valmisteilla oleva perhevapaauudistus, jolta kansanedustaja toivoo myös perheitä ja työelämää koskevien ajattelumallien muutosta.

”Ei voi olla niin, että yhä vuonna 2018 perhevapaita pitävät yhä enimmäkseen naiset. Päätös on toki aina perhekohtainen, mutta isiä on syytä kannustaa jäämään perhevapaalle. Epätasa-arvo lapsen syntymän jälkeen vaikuttaa naisten työuriin ja palkkakehitykseen aina eläkekertymään saakka. Tätä epäsuhtaa ja vanhakantaista ajattelua meidän on karsittava, muuten mahdollisuuksien tasa-arvo jää haaveeksi”, Vikman päättää.