Toivola_Jani-e1429612330895

Kansanedustaja Jani Toivola. Kuva: Heikki Tuuli.

Tänään keskiviikkona 29.8. Helsingin Narinkkaritorilla järjestetään mielenosoitus muunsukupuolisten oikeuksien puolesta. Muuttuneiden hoitolinjausten myötä muunsukupuolinen ei enää saa lähetteitä hormoni- tai leikkaushoitoihin kummassakaan Suomen transpoliklinikoista, joissa hoidetaan sukupuoliristiriitaa. Eduskunnan hlbti-verkoston puheenjohtaja ja kansanedustaja Jani Toivola (vihr.) osallistuu mielenosoitukseen osoittaakseen tukea muunsukupuolisten oikeuksille.

Tämä muunsukupuolisten lainsuojaton asema heijastelee sitä yhteiskuntaa, jossa vähemmistöt kokevat edelleen systemaattista syrjintää, kaltoinkohtelua ja toistuvaa häirintää. Kaikki lähtee tietenkin lainsäädännöstä ja kattavista hoitoasetuksista, jotka näyttävät selkeän suunnan myös käytännön hoitolinjauksiin muunsukupuolisten hoitojen suhteen. Tällä hetkellä tämä selkänoja puuttuu, jotta myös terveydenalan ammattilaiset voisivat tehdä tärkeää työtään. 

Niin kauan, kun meillä on ihmisoikeuksien vastainen translaki ja aikansa elänyt hoitoasetus, me olemme vastuussa transihmisiin kohdistuvasta syrjinnästä yhteiskunnassamme. Jokainen uusi päivä ilman mahdollisuutta saada hoitoa on liikaa”, kertoo Jani Toivola.

Muunsukupuolisten hoito ei ole koskaan ollut yhdenmukaista Suomessa. Transpolien käytännöt ovat lähtökohtaisesti olleet yksittäisten lääkäreiden vastuulla, mikä on pitkään aiheuttanut epävarmuutta yhteisön keskuudessa. F64.8-diagnoosilla (muunsukupuolisuus) on voinut vaihtelevasti saada hoitoja ylilääkäristä riippuen Suomen kahdessa transpolissa Tampereella ja Helsingissä. Tämä osoittaa hoitojärjestelmän olevan heikolla pohjalla, jonka takia muunsukupuolisten potilasturvallisuus jää toteuttamatta. Tällä hetkellä muunsukupuoliset eivät saa lähetteitä hormoni- tai leikkaushoitoihin, jotka voivat olla elintärkeitä henkilön hyvinvoinnin kannalta.

Kansainvälisissä hoitosuosituksissa on todettu laajasti, että muunsukupuoliset hyötyvät hoidoista ja niillä on myönteisiä vaikutuksia. Lisäksi uudessa tautiluokitusjärjestelmässä ICD-11:ssa ei enää luoda hierarkioita transsukupuolisuuden ja muunsukupuolisuuden välille, vaan keskitytään yksinomaa hoitamaan ihmisten kehoristiriita. Suomessa pitäisi mahdollisemman pian siirtyä käyttämään  transhoitojen osalta ICD-11:ta, joka takaisi yksilölähtöistä hoitoa kaikille transihmisille. 

Kansanedustaja Toivola ehdottaa sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi seuraavia toimenpiteitä: ”Tällä hallituskaudella ministeri Saarikko voi vielä itse muuttaa hoitoasetusta koskien transihmisten hoitoa. Hoitoasetuksen päivittäminen edistäisi merkittävästi transihmisten hyvinvointia. Lisäksi kun asetus luotiin, transpoleilla kävi vuosittain parisen kymmentä henkilöä vuosittain. Nyt transpoleilla käy satoja ihmisiä vuodessa. Tämän takia on tärkeätä, että transpoleille varataan enemmän resursseja.

Suuremmassa mittakaavassa translaki tarvitsee edelleen kipeästi uudistusta. Vaikka nykyinen hallitus ei halua lähteä korjaamaan translakia, niin ministeri Saarikko voisi vielä perustaa uuden työryhmän translain uudistamiseksi ja käynnistää prosessin tällä kaudella. Translain kokonaisuudistuksen ohella Suomi tarvitsee sukupuolineutraalin henkilötunnuksen ja kolmannen vaihtoehdon juridiseksi sukupuoleksi turvatakseen sukupuolivähemmistöjen oikeudet.”

Ministeri Saarikko on kutsunut eduskunnan hlbti-verkoston keskustelemaan sukupuolivähemmistöjen oikeuksista syyskuun alussa. Jani Toivola kertoo lähtevänsä positiivisin mielin tapaamiseen: ”Uskon ja toivon vakaasti, että ministeri Saarikolla on tahtoa kuulla huolenaiheemme ja parantaa transihmisten asemaa yhteiskunnassa.”

Käsitteitä (Trasekin ja Transtukipisteen sivuilta):

Sukupuoliristiriita tarkoittaa, että ihmisen tunne omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen kehoaan eikä toisten hänessä näkemää sukupuolta. Kokemukset kehoristiriidasta ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia.

Muunsukupuolinen tai transgender on henkilö, joka kokee, että kumpikaan binäärisukupuolista ”nainen” tai ”mies” ei ole hänen sukupuoltaan kuvaava termi. Osa muunsukupuolisista kokee olevansa jotain miehen ja naisen välillä, osa taas kokee olevansa jotain täysin muuta. Joku voi myös kokea, ettei hänellä ole sukupuolta. Osa muunsukupuolisista tarvitsee samoja korjaushoitoja, kuin transsukupuoliset.

Transihminen on pääosin yläkategoria, joka sisällyttää transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja joskus myös transvestiitit.

Transsukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Useat transsukupuoliset tarvitsevat korjaushoitoja, jotta he voisivat elää paremmin omassa sukupuolessaan. Osa muunsukupuolisista käyttää myös itsestään termiä transsukupuolinen, koska he käyvät hyvin vastaavanlaisen korjausprosessin läpi.