Kansanedustaja Jukka Mäkynen (PS) on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi biokaasu-autoista. Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Liikenteen päästövähennystavoitteiden tulee vastata tähän tavoitteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaman Fossiilittoman liikenteen tiekartta työryhmän loppuraportti valmistui viime kuussa. Työryhmä suosittelee, että Suomessa olisi 700000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä on suosituksissaan todennut, että kaasuautotavoitteita tulee tarkistaa ylöspäin. 2,5 TWh biokaasumäärällä vuonna 2030 voisi liikkua esimerkiksi noin 145 000 kaasukäyttöistä henkilö- ja pakettiautoa ja noin 6000 raskasta ajoneuvoa.

Kansanedustaja Jukka Mäkysen (PS) mielestä biokaasu-autot ovat vahvasti aliedustettuina työryhmän suosituksissa: ”Suomessa on valtava potentiaali panostaa biokaasu-autoilun tulevaisuuteen. Esimerkiksi kotiseudullani Pohjanmaalla on biokaasu-autojen erityisosaamista ja edistyksellistä biokaasutuotantoa muun muassa Stormossenilla. Jos biokaasu-alaan alettaisiin todenteolla panostamaan, niin tällä olisi valtavat taloudelliset vaikutukset kotiseudullani Vaasassa, jonne syntyisi uusia työpaikkoja lisää biokaasu-autoilun ympärille. Biokaasu-autoilun tulevaisuuden toimintaedellytykset Suomessa ovat kuitenkin auki. Sen lisäämiseksi tarvitaan myös biokaasu-autoilun mahdollistavaa infrastruktuuria, esimerkiksi kaasutankkausasemia ja muita pitkän tähtäimen toimenpiteitä, jolla sitoutetaan kotimaiset biokaasu-alan toimijat investoimaan biokaasu-autoilun tulevaisuuteen Suomessa. Jos alan yrittäjät eivät näe biokaasu-autoiluun panostamista kannattavana, niin mitään buumia emme tule näkemään.”-Mäkynen linjaa.

Hallituksen työryhmän loppuraportissa puhutaan biokaasu-autojen lisäämisestä. Kuitenkin EU:n valmisteilla olevassa puhtaiden ajoneuvojen direktiivissä biokaasu rinnastetaan maakaasuun. Eurooppalainen autoteollisuus on lobannut voimakkaasti sähköautoilun puolesta ja se näkyy myös puhtaiden ajoneuvojen direktiivin sisällössä. Biokaasun käyttö polttoaineena vähentää auton kasvihuonekaasupäästöjä noin 85% verrattuna bensiiniin, kun huomioidaan polttoaineen koko elinkaaren aikaiset päästöt. Maakaasulla vastaava vähennys on 25%. Biokaasulla ajavat autot ovat maakaasua ja sähköautoilua huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Mäkysen mukaan tällä hetkellä on epäselvää, kuinka paljon EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivi tulee rajoittamaan Suomen omia pyrkimyksiä lisätä biokaasu-autoja tulevaisuuden Suomessa: ”Toivon, että kirjallisen kysymyksen vastaus antaisi selkoa sille, että mikä vaikutus EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivillä on suomalaisille biokaasu-alan yrittäjille. Suomessa voidaan asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ilmastopolitiikassa, mutta totuus on se, että EU saattaa hyvinkin kaventaa niitä järkeviä ilmastopoliittisia ratkaisuja, joilla lisätään kotimaista työllisyyttä. Tilanne vaatii nopeita toimia Suomen hallitukselta EU:n suuntaan. Jos nyt ei toimita, niin Suomi menettää taas hyvän työllistämiskeinon, kun se alistaa itsensä EU:n määräysvallan alle.”-Mäkynen summaa.