Kansanedustaja Jukka Mäkynen (PS) vaatii tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitusta valmistelemaan esityksen eduskunnalle, jossa kielletään poliittiset virkanimitykset:

”Poliittisten virkanimitysten kieltämisellä pitää poistaa epäkohta, jossa vakituisiin virkasuhteisiin nimitetään liian usein ”oikean” puoluekirjan haltija, jolloin pätevimmät hakijat usein sivuutetaan viranhaussa. Poliittiset virkanimitykset ovat demokratian kannalta monessa mielessä hyvin ongelmallisia. Yksi keskeisimmistä ongelmista on se, että puoluekirjan perusteella valittu, esimerkiksi viraston johtaja, on aina kiitollisuudenvelassa tietylle puolueella. Tämä kiitollisuudenvelka tarkoittaa sitä, että puoluekirjalla valittu virkamies joutuu tilanteisiin, jossa puolueen etu menee usein virkamiehen lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen edelle.” Mäkynen toteaa.

”Tosiasia on myös se, että johtavassa virassa olevalla virkamiehellä on mahdollisuuksia tulkita Suomen lakia kansalaisen edun vastaisesti, ja käyttää niin sanottua hyväveliverkostoa omien virkavirheidensä ja virkarikostensa peittelyssä. Ilmiö on ollut vuosikymmeniä monien valveutuneiden kansalaisten tiedossa. Asiaan on saatava viimein muutos. Oikeusvaltioperiaate ei voi toteutua, mikäli virkamiehen puolueuskollisuus menee Suomen lakien ja kansalaisten edun palvelemisen edelle. Totuus on se, että puoluekirjan perusteella valittu virkamies on ikuisessa kiitollisuudenvelassa hänet virkaan junailemalle puolueelle”-Mäkynen toteaa.

Mäkysen mukaan poliittiset virkanimitykset ovat demokratian vastaisia, ja vaarantavat kansalaisten oikeusturvan: ”Eduskunta on harvoin edes käynyt keskustelua poliittisten virkanimitysten lopettamisesta. Tämä maan tapa on saatava vihdoin loppumaan. Virkoihin tulee valita pätevyyden perusteella, ei oikean puoluekirjan perusteella. Ja vastaavasti, ”väärä” puoluekirja ei saa estää viran saamista.”-Mäkynen linjaa.