Kärnä Mikko

Kärnä: Onko verohallinnossa kadonnut järki?

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä pohtii, että minne on kadonnut verohallinnon kohtuullisuus ohjeistuksissa. Kärnä on erittäin huolestunut siitä, että verohallinto haluaa verottaa talkootyöntekijöiden ruokailua siten, että talkootyöstä etukäteen sovittu ruokaetu olisikin jatkossa veronalaista tuloa. Tilastokeskuksen mukaan noin 30% suomalaisista teki vuonna 2009 vapaaehtoistyötä ja voisi kuvitella, että kaikkea vapaaehtoistyötä ei varmasti saada tilastoitua, toteaa Kärnä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry huomautti ruokaetuuden verottamisen epäselvästä ohjeistuksesta. Talkootyössä yksi perinteinen tapa saada ihmisiä talkootyöhön on ollut houkutella ihmisiä mukaan talkootöihin esimerkiksi ilmaisella lounaalla.

–           Onko verohallinnon tarkoitus ollut verottaa siis pelkästään ravintolassa tarjottava talkootyöstä erillinen ruokailu ja kuinka suuri verotulo tästä saadaan, kysyy Kärnä. Talkootyöllä ja vapaaehtoistoiminnalla pyörii moni yhteiskunnan tärkeä toiminto ja jos verohallinto haluaa tämän ruokaetuuden laittaa verotettavaksi etuudeksi, ennustan harmaantalouden määrän kerrassaan räjähtävän tulevaisuudessa.

Kansanedustaja Kärnä vetoaa, että verohallinto oikaisee ohjeistuksiaan, eikä anna suomalaisille viestiä, että älkää tehkö vapaaehtoistyötä.

–          Verohallinnossa tulisi tarkastaa tiukkoja tulkintoja ja miettiä halutaanko vapaaehtoistyötä rajoittaa tällaisena aikana, kun se on korvaamatonta apua yhteiskunnassa. Verohallinnossa tulisi tarkastella erittäin kriittisesti ohjeistuksia, eikä hankaloittaa yleishyödyllisen työn tekemistä. Verohallinnon tulisi pohtia onko tällaisessa ohjeistuksessa järkeä, jos se vaikeuttaa vapaaehtoisten saamista talkootyöhön. 

Nyt piti olla byrokratian purkua, ei sen lisäämistä, muistuttaa Kärnä

–          Raja on ohjeistuksessa niin hiuksen hieno, jolloin se saattaa monen vapaayhteistyöntoimijan kummalliseen ongelmaan. Ihmisiä pitäisi saada innostettua mukaan, mutta etukäteen ei saa ruokatarjoilua mainostaa vapaaehtoistyöhön houkuttelussa, kansanedustaja pohtii.