KofIgMXl

Sosiaalialalla työskennellyt SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kristiina Salonen on iloinen Ei myytävänä -kansalaisaloitteen saapumisesta eduskuntaan. Salosen mukaan kansalaisaloite antaa äänen ihmisille, jotka ovat aivan liian usein unohtuneet heitä koskevia kilpailutuspäätöksiä tehtäessä.

– Vammaisten ihmisten koti ei saisi olla kauppatavaraa. Vammaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kunnioitetuksi kotiaan koskevissa asioissa.

Salonen muistuttaa, että vammaiselle ihmiselle kodin merkitys kasvaa entisestään, sillä moni heistä viettää siellä merkittävän osan päivistä, illoista ja öistä.

– Tuttuus luo turvaa. Se auttaa selviytymään. Jos omaa kotia koskeva kilpailutus tehdään ihmistä kuulematta halvinta hintaa korostaen, ollaan matkalla takaisin huutolaisaikaan. Toivon, että eduskunta perehtyy tarkoin kansalaisaloitteeseen ja ottaa vakavissaan vammaisten ja heidän läheistensä huolen.