Vanhanen, Matti kesk

Kesk Matti Vanhanen:

Brexitin osana EU tarvitsee sisäiset YT-neuvottelunsa

Brittien ilmoitus siirtyä yhteismarkkinoiden ulkopuolelle tarkoittaa toteutuessaan sitä, että he eivät esimerkiksi Norjan tavoin halua maksaa unionille sisämarkkinoille pääsystä. Tämä merkitsee unionille yhden suuren nettomaksajan poistumista. Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat brittien maksualennuksista huolimatta vastanneet 2/3 unionin nettomaksuista. Yksi myytti tässä samalla murtuu: vaikka briteillä on ollut merkittävä maksualennus, silti heidän maksuosuutensa on ollut euroina laskettuna noin kymmenkertainen esim. Suomeen verrattuna. Syntyvä aukko on oikeasti katettava.

Muun unionin on lähetettävä briteille viesti, että otamme sisämarkkinoilta lähdön tosissamme emmekä vain neuvottelujen lähtökohtana, josta tehdään kompromissi esim. suostumalla alennuksiin heidän maksuissaan jos he kuitenkin olisivat valmiit Norjan kaltaiseen järjestelyyn. Samalla kun Euroopan unioni keväällä ottaa vastaan virallisen erohakemuksen, Eurooppa-neuvoston olisi tehtävä päätös unionin omien ”yt-neuvottelujen” aloittamisesta.

Suurimmat säästöt esim. nettosaajien alue- ja rakennetukiin lienee viisainta tehdä seuraavasta 7-vuoden rahoituskehyksestä päätettäessä. Mutta joistakin säästöperiaatteista on nyt jo syytä yksimielisyydellä sopia – myöhemmin se on vaikeampaa ja kysymyksen jättäminen avoimeksi antaa brexitin ratifiointivaiheessa mahdollisuuden yksittäisille maille ikävään neuvottelutaktikointiin.

Säästöjä on haettava myös unionin organisaatiota keventämällä. Tämän merkitys on paitsi rahallinen myös erityisen symbolinen. Euroopan unionin brittivirkamiesten tuskin tarvitsee jättää tehtäviään, koska he ovat unionin palveluksessa eivätkä kotimaansa edustajina. Mutta koko organisaatioon edes noin kymmenyksen leikkaus on paikallaan. Se ei ole helppoa, koska pääosa tehtävistä säilyy. Brexitin ratifiointivaiheessa olisi vaikea selittää varsinkaan nettomaksajille sitä, että suuren nettomaksajan lähtiessä muut ottavat laskun maksaakseen.

Kaksi vuotta on todella lyhyt aika tehdä organisaatioon kevennyksiä kun virkamiehillä lienee erittäin vahva työsuhdeturva. Siksikin sisäinen sopeutus on käynnistettävä ajoissa.

Euroopan parlamentin kohdalla on tehtävä samoin. 73 brittimeppiä jättää tehtävänsä ja yksinkertaisinta on jättää nuo vapautuvat paikat täyttämättä. Jos tässä joudutaan tekemään muiden asioiden tapaan pieni kompromissi, niin nyt voisi olla mahdollisuus osoittaa muutama paikka Ahvenanmaan kaltaisille itsehallintoalueille. Se ei tapahtuisi kansallisista kiintiöistä vaan koko unionin tasolla.