_UvbcH6_

Selvitysmies Osmo Soininvaaran raportti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta vaikuttaa tilaustyöltä, jolla pyritään vesittämään aiempien hallitusten päätökset Fimeasta. Fimeasta on voimassa oleva päätös, eikä sitä ole syytä muuttaa.

Soininvaaran selvityksen mukaan Suomessa ei voisi varsinaisesti olla kansainvälistä lääkealan toimintaa muualla kuin Helsingissä. On syytä antaa arvo myös muualla tehtävälle työlle ja lääkealan kehittämiselle yhä eteenpäin myös Kuopiossa.