debaattibanneri

Keskustalaiset hyvin tyytyväisiä saariston yhteysalusliikenteen maksuttomuuden jatkumiseen:

Ministeri kuunteli saariston asukkaita ja yrittäjiä

Varsinais-Suomen keskustalaiset kansanedustajat Annika Saarikko, Olavi Ala-Nissilä ja Esko Kiviranta pitävät liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) päätöstä säilyttää Saaristomeren ja Suomenlahden yhteysalusliikenne maksuttomina myös jatkossa oikeana ratkaisuna.

–          Keskustalle alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden mielipide on tärkeä. Ministeri Berner kuunteli ja teki päätöksensä annettujen lausuntojen perusteella. Saaristossa asumista, yrittämistä ja sieltä kulkemista ei pidä tehdä liian kalliiksi ja mahdottomaksi.

Maakuntauudistuksen myötä vastuu saaristoliikenteestä on siirtymässä vuoden 2019 alusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta maakunnille.

Saarikko, Ala-Nissilä ja Kiviranta pitävätkin tärkeänä, että tulevat maakunnat kehittävät liikennettä myös saaristolaisten tarpeiden näkökulmasta.

–          Suomessa on maailman kaunein saaristo. Sen monipuolinen toiminta ja elävänä pitäminen on kaikkien yhteinen etu.

Kokeilun piti käynnistyä huhtikuun alusta ja se olisi kestänyt vuoden 2018 loppuun saakka. Tarkoituksena oli luoda puitteita kehittää Saaristomeren ja Suomenlahden saaristoalueiden liikennepalveluihin markkinaehtoisia ratkaisuja. Osana kokeilua saariston yhteysalusliikenteessä kaikilta matkustajilta olisi peritty maksu.