Mikko_ruutupaita_hirsiseina

Kärnä maaseutuparlamentissa: valtion virkamiehille vapaus valita sijoituspaikkansa itse

Keskustan lappilainen kansanedustaja ja maaseutuaktivisti Mikko Kärnä esitti tänään maaseutuparlamentissa Leppävirralla, että valtion asiantuntijatyötä tekevien virkamiesten tulisi lähtökohtaisesti saada valita oma sijoituspaikkansa itse.

– Etätyömahdollisuudet ovat kehittyneet valtavasti, eikä työ ole enää samassa määrin sidottu paikkaan kuin ennen. Tästäkin huolimatta noin 45% valtion työpaikoista on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Kaupungistumista ei tule keinotekoisesti vauhdittaa tai jarruttaa, mutta tämä jos mikä on vauhdittamista. Valtion tulisikin antaa ihmisille vapaus valita, mistä he haluavat työnsä tehdä. Tämä loisi lisää inhimillistä ja alueellista hyvinvointia. 2/3 nuoristakin haluaisi asua kaupungin läheisellä maaseudulla.

Kärnä totesi myös, että globaalina megatrendinä kaupungistuminen on hyväksyttävä.

– Tämä ei kuitenkaan voi tarkoittaa, että ryhdymme vauhdittamaan sitä myös Suomessa. Sen sijaan on pohdittava, miten voimme hyötyä tästä trendistä mahdollisimman paljon? On osoitettu, että kaupungistuminen lisää esimerkiksi puhtaan ruoan kysyntää ja hintaa. Se taas on tuotettava jossain, joten miksi ei sitten meillä? Vahva ja elinvoimainen maaseutu on Suomelle resurssi, eikä rasite, ja globaalina megatrendinä kaupungistuminen luo meille mahdollisuuksia maaseutuistua.

Kärnä kirittääkin nyt hallitusta harvaan asutun maaseudun strategian täysimääräiseen täytäntöönpanoon.