mikko-vaaka2

Kesk Kärnä: Vihreiden hiilenmusta politiikka mäkeen – Suomi energiapioneeriksi

Keskustan kansanedustaja ja Pohjoismaiden neuvoston energiaryhmän jäsen Mikko Kärnä on tyytyväinen, että hallituksen julkistamassa ilmasto- ja energiastrategiassa pohjoismainen energiayhteistyö lisääntyy ja uusiutuvien energialähteiden osuutta kasvatetaan. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 julkaistiin tänään ja se asettaa korkeat tavoitteet kansallisen energiatuotannon kehittämiselle.

Strategiassa on huomioitu EU:n tavoitteet ja pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet. Energiaomavaraisuutta halutaan lisätä ja muuttaa hiilenmusta tulevaisuus uusiutuvia energialähteitä suosivaksi. Kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan vuoteen 2020 mennessä, tuulivoiman syöttötariffoinnista luovutaan ja polttoaineille lisätään 30% sekoitevelvoite. 

Kärnän mielestä Juha Sipilän hallitus tekee vihreämpää politiikkaa kuin vihreät.

– Aidosti luontoystävällistä politiikkaa ei tehdä populistisilla heitoilla, vaan poliittisilla linjamuutoksilla. Nyt toivonkin vihreiden lähtevän innokkaasti mukaan tukemaan hallituksen kestävää energiapolitiikkaa, eikä huutelemaan iskulauseita taustalta.  Vihreiden hiilenmusta politiikka viime hallituskaudelta saatiin nyt lopultakin muutettua. Vihreiden politiikan seurauksena kivihiilen käyttö lisääntyi Suomessa räjähdysmäisesti. Nyt sen sijaan uusiutuvien energialähteiden lisääminen ja biopolttoaineiden käytön lisääminen vievät Suomea eteenpäin kestävälle tielle.  Korkeat tavoitteet, kuten fossiilisten polttoaineiden puolittaminen, sähköautojen käytön edistäminen ja kivihiilen käytöstä luopuminen, ovat meille merkittävä kilpailuetu viennissä. Suomi on matkalla energiapioneeriksi.

Kansanedustaja on myös iloinen, että vesivoiman lisärakentamista ei ilmasto- ja energiastrategiassa käsitellä. Se antaa lopultakin jokivarsien asukkaille uskoa tulevaisuuteen ja luo edellytykset vaelluskalojen palauttamiselle.