Kuva: Oma teos, CC BY-SA 4.0

Koronaepidemian aiheuttaman veikkausvoittovarojen merkittävän pienentymisen johdosta järjestöjen tulevaisuus on ollut vaakalaudalla. Tuottojen aleneman seurauksena valtiovarainministeriön budjettiesityksessä järjestöjen avustuksista ehdotettiin alun perin leikattavaksi kaikkiaan 127 miljoonaa euroa. Tamperelainen kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) iloitsee saavutetusta ratkaisusta, jossa menetetyt tulot kompensoidaan järjestöille täysimääräisesti. Hän osoittaa kiitokset järjestökentän toimijoille aktiivisesta yhteydenpidosta budjettiriiheen liittyen.

Järjestötoimijat olivat aktiivisesti yhteydessä heti VM:n budjettiesityksen julkistamisen jälkeen. Määrätietoisella yhteistyöllä tilanne saatiin korjattua, Ovaska painottaa.

Ovaska kuitenkin muistuttaa, ettei järjestöjen tulevaisuus ole toistaiseksi millään tavalla kestävällä pohjalla.

Tämä ratkaisu pelastaa järjestöjen tulevaisuuden toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä rahoitukselle on luotava kestävä ratkaisu, joka ei ole sidoksissa Veikkauksen tuottoihin tai nyt tehdyn kaltaisiin pikapaikkauksiin, Ovaska toteaa.

Ovaska painottaa järjestöjen merkittävää roolia yhteiskunnan eri tasoilla.

Järjestöt tekevät äärimmäisen tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, jonka arvoa on mahdotonta mitata. Ilman järjestöjä moni tukea tarvitseva jäisi apua vaille, silloin kun sitä eniten tarvitsee, eikä niiden tekemää työtä ole mahdollista korvata yhteiskunnan taholta, Ovaska päättää.