Kansanedustaja Ano Turtiainen Eduskuntaryhmä Valta kuuluu kansalle

Vuosituhannen alussa Tulli peri tuontiautoista oikeudettomasti arvonlisäveroa. Asiaa on puitu vuosien varrella monissa eri oikeusasteissa ja myös EU-tuomioistuimessa, kun asianomistajat ovat hakeneet takaisin heiltä väärin perustein perittyä veroa. Asia on koskenut yli 16 000 tapausta. Tulli on nyt tehnyt hylkypäätöksen, joka on postitettu viime viikolla kaikille korvausvaatimusten esittäjille. Päätöksessä on vedottu erityisesti asian vanhentumiseen, eikä siitä voi valittaa.

Kansanedustaja Turtiainen pitää vuosikausia kestänyttä prosessia vitkutteluna ja tullin päätöstä törkeänä vääryytenä, ja hän on tehnyt tänään asiasta ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jonka ponsiosa kuuluu seuraavasti:

-Kuinka suhtaudutte ihmisten kokemaan vääryyteen tässä tuontiautojen arvonlisäveroasiassa,
-aiotteko osaltanne palauttaa terveen oikeudentunnon mukaisen moraalin valtion toimintaan, ja
ryhdyttekö toimimaan niin, että tullin päätöksestä huolimatta arvonlisäveroa turhaan maksaneet saavat ilman kannemenettelyä heille tosiasiallisesti kuuluvat rahat korkoineen vihdoin takaisin?

Maunon tapauksen ratkaisu korkeimmassa oikeudessa (KKO:2013:58): “63. Edellä todetuin perustein valtio on velvollinen korvaamaan yhtiölle valtion menettelystä aiheutuneen vahingon.”

https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2013/20130058

Maunon tapauksen kommentaari vuodelta 2013:

https://lindblad.fi/oikeustapauskommentaari-kko-201358/

Mauno ei tuhansien muiden ohella ole kuitenkaan saamassa mitään palautuksia, vaan valtio on tässä tapauksessa jopa korkeimman oikeuden päätöksen vastaisesti varastanut tosiasiallisesti hänelle kuuluvat rahat.

Kirjallisella kysymyksellään Turtiainen peräänkuuluttaa moraalia ja vaatii valtiota toimimaan oikeudenmukaisesti ja palauttamaan väärin perustein perityt alv-maksut kaikille asianomistajille.

Kirjallinen kysymys 

tuontiautojen arvonlisänveron palautuksesta 

Eduskunnan puhemiehelle 

Vuosituhannen alussa tulli peri tuontiautoista oikeudettomasti arvonlisäveroa. Asiaa on puitu vuosien  varrella monissa eri oikeusasteissa ja myös EU-tuomioistuimessa, kun asianomistajat ovat hakeneet takaisin  heiltä väärin perustein perittyä arvonlisäveroa. Asia on koskenut yli 16 000 tapausta. Saamani tiedon mukaan  tullin asiakirjahallinto on ilmoittanut, että näissä kaikissa tapauksissa on nyt tehty hylkypäätös, joka on  postitettu 15.6.2021 korvausvaatimusten esittäjille. Päätöksessä on vedottu erityisesti asian vanhentumiseen,  eikä siitä voi valittaa. 

Tullin hylkykirjeen lopussa mainitaan, että ”Suomen valtiolta voi vaatia vahingonkorvausta nostamalla  vahingonkorvauskanteen yleisessä alioikeudessa.” Mielestäni jokaisen kuuluu saada takaisin heille kuuluva  rahasumma automaattisesti ja ilman mitään kannemenettelyä ja pitkittelyä ja ilman mitään pelkoa asian  vanhentumisesta. He ovat aikoinaan tehneet valitukset määräaikaan mennessä, ja nyt ilmoitetut  hylkäyspäätökset ovat siten jälkijättöisiä ja äärimmäisen epäoikeudenmukaisia. Tässä asiassa on vuosikausia  törkeästi vitkuteltu ja ihmisten oikeuksia ja oikeudentuntoa syvästi loukattu. Ihmisten on saatava selkeästi  heille kuuluva rahasumma korkoineen takaisin. On häpeällistä, että Suomen kaltainen sivistysvaltio ei  noudata tervettä moraalia vaan varastaa itselleen ihmisten rahat. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin  vastattavaksi seuraavan kysymyksen: 

Kuinka suhtaudutte ihmisten kokemaan vääryyteen tässä tuontiautojen arvonlisäveroasiassa, aiotteko osaltanne palauttaa terveen oikeudentunnon mukaisen moraalin valtion toimintaan, ja ryhdyttekö toimimaan niin, että tullin päätöksestä huolimatta arvonlisäveroa turhaan maksaneet  saavat ilman kannemenettelyä heille tosiasiallisesti kuuluvat rahat korkoineen vihdoin takaisin? 

Helsingissä 21.6.2021 

_______________________________ 

Ano Turtiainen vkk