iz-vC5D2

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa tänään keskiviikkona kirjallisen kysymyksen kiinalaisten matkailijoiden ajo-oikeudesta Suomessa. Hiljattain uutisoitiin Kiinasta suorastaan vyöryvän turisteja Suomen Lappiin, missä heitä odottaa ikävä yllätys: kiinalainen ajokortti ei kelpaa Suomessa.

Tavio haluaa asiaan muutoksen, koska kiinalaisten matkailu on merkittävä tulonlähde suomalaiselle turismielinkeinolle. Kiinalaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa oli 343 miljoonaa euroa vuonna 2015. Vain venäläiset toivat Suomeen suuremman summan rahaa. Kiinasta tehtiin vuonna 2015 Suomeen 522 000 matkaa.

Kansainvälistä ajo-oikeutta koskevat useat sopimukset, kuten Geneven ja Wienin tieliikennesopimukset. Kiina on näiden sopimusten ulkopuolella, vaikka useiden muiden Aasian maiden ajokorteilla saa ajaa Suomenkin teillä.

– Kiinalaiset turistit eivät Lapin-lomallaan voi ajaa edes moottorikelkkaa, Ville Tavio hämmästelee.

– Pääkaupunkiseudulle lentävät kiinalaismatkailijat eivät voi tehdä matkaa Lappiin halki Suomen vuokra-autolla, vaan he turvautuvat lentämiseen, Tavio sanoo.

Tavion mielestä valtion pitää kaikin keinoin tukea turismielinkeinon kehittämistä Suomessa.

– Asia on ratkaistavissa Suomen omaa ajokorttilainsäädäntöä muuttamalla tai kahdenvälisellä sopimuksella Kiinan kanssa, Tavio pohtii.

KIRJALLINEN KYSYMYS

kiinalaisten matkailijoiden ajo-oikeudesta Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Useille turisteille tulee Suomessa yllätyksenä, ettei heidän kotimaassaan myönnetty ajokortti ole voimassa Suomessa. Hiljattain uutisoitiin Aasiasta suorastaan vyöryvän turisteja Suomen Lappiin, missä tämä ikävä ajo-oikeudettomuusyllätys odottaa heitä.

Suomessa vain EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti, Pohjoismaissa myönnetty väliaikainen ajokortti sekä Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltiossa myönnetty ajokortti oikeuttaa ajamaan kyseisen ajokortin luokituksen mukaisia ajoneuvoja. Kuljettajan on myös täytettävä Suomessa voimassa olevat ikävaatimukset.

Muussa kuin EU-, ETA- tai tieliikennesopimusvaltiossa myönnetty ajokortti ei oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa. Tieliikennesopimusvaltioiden osalta ajo-oikeus perustuu vain sopimusvaltiossa vakinaisesti asuneelle henkilölle myönnettyyn ajokorttiin. Sen sijaan tilapäisenä oleskeluaikana, esimerkiksi vaihto-oppilasvuonna, sopimusvaltiossa hankitulla ajokortilla ei saa ajaa Suomessa.

Jotkin Aasian maat kuuluvat tieliikennesopimuksen piiriin, mutta eivät läheskään kaikki. Aasialla tarkoitetaan tässä yhteydessä maantieteellistä kokonaisuutta. Ne Aasian maat, jotka eivät ole mukana tieliikennesopimuksessa, ovat aakkosjärjestyksessä Afganistan‎, Bhutan‎, Brunei‎, Indonesia‎, Irak‎, Itä-Timor‎, Jemen‎, Kiina‎ (paitsi Hong Kong ja Macao, joiden ajokortit kelpaavat Suomessa), Malediivit‎, Myanmar, Nepal‎, Oman, Pohjois-Korea‎ ja Saudi-Arabia‎.

Näistä maista etenkin Kiina on tärkeä Suomeen kohdistuvan turismin maa. Kiinalaisten turistien määrä on kasvussa ja he myös käyttävät paljon rahaa Suomessa matkustaessaan.

Visit Finlandin matkailijatutkimus 2015 osoittaa, että ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 2,6 miljardia euroa vuonna 2015, mikä oli seitsemän prosenttia (euroissa 210 miljoonaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan kuitenkin Kiinasta saapuneiden matkailijoiden rahankäyttö lisääntyi peräti 120 miljoonalla eurolla.

Kiinasta tehtiin vuonna 2015 Suomeen 522 000 matkaa. Luvussa eivät ole mukana Suomessa työskentelevien kiinalaisten työmatkat eivätkä yli kolmen kuukauden opintomatkat. Kasvua Kiinasta Suomeen suuntautuvalla matkailulla oli vuodessa jopa 35 prosenttia, vaikka samaan aikaan kokonaismatkailu Suomeen vähentyi.

Kiinalaisten rahankäyttö Suomessa oli 343 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kaikista matkailijoista vain venäläiset toivat Suomeen suuremman summan.

Kiina ja muut edellä luetellut Aasian maat kuuluvat joukkoon, jonka ajokorteilla ei voi edes vuokrata autoa Suomessa. Pääkaupunkiseudulle lentävät matkailijat eivät voi tehdä matkaa halki Suomen vuokra-autolla, vaan Etelä-Suomesta Lappiin matkustaessaan he lentävät esimerkiksi Rovaniemelle, Kittilään tai Kuusamoon.

Kiinalaiset turistit eivät Lapin-lomallaan voi edes ajaa moottorikelkkaa, koska moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti eli ns. traktorikortti virallisilla teillä tai reiteillä ajaessaan.

Nämä seikat muodostavat vakavan uhkan suomalaiselle turismielinkeinolle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kiinalaisten matkailijoiden auto- ja moottorikelkkavuokraus mahdollistetaan Suomessa?

Helsingissä 1.2.2017

Ville Tavio /ps