Terho, Sampo ps

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho

Valtiopäivien avauskeskustelu

Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2017 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho

Hallituskauden lähestyessä puoliväliään voimme nyt todeta, että tällä hallituskaudella olemme aloittaneet määrätietoisen yhteiskuntamme uudistamisen. Tuon uudistamisen tavoitteena on suomalaisten menestys yhtenäisenä kansakuntana myös tulevaisuudessa. Työ tämän tavoitteen puolesta jatkuu myös vuonna 2017.

Uudistuminen ei kaikilta osin ole helppoa, mutta kuten tasavallan presidentti totesi valtiopäivien avauspuheessaan, tekemättäkään ei voi jättää. Kaiken uudistustyömme johtotähtenä on ymmärrys siitä, että ilman työpaikkoja ei ole hyvinvointia. Suomi on avoimena taloutena mukana globaalissa maailmassa, joka muuttuu jatkuvasti. Siksi mekään emme voi jäädä paikoillemme.

Uudistuminen on Suomelle elintärkeää, samoin elintärkeää on ollut, että se on tapahtunut sopimusyhteiskunnan kautta – yhdessä. Tammikuun kihlauksen kaltaiselle hengelle on jatkossakin tilausta. Patavanhoilliselle, kehitystä jarruttavalle kaiken vastustamiselle ei ole.

Otan joitain perussuomalaisille merkittäviä esimerkkejä tänä vuonna etenevistä uudistuksista.

Postin kulku ja postipalveluiden saatavuus ovat yksi suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä huolehtia postipalveluiden saatavuudesta koko maassa. Yhteiskunta muuttuu ja postipalvelujen on pysyttävä mukana muutoksessa, koska niitä tarvitaan jatkossakin, aina uusissa muodoissa.

Yhtenä osana hallituksen uudistuksia Perussuomalaiset haluavat, että tänä vuonna alkava ruotsin kielen vapaaehtoisuuden kielikokeilu toteutetaan mahdollisimman laajana. Meille ei riitä kahden tai kolmen kunnan kokoinen kokeilualue. Vain riittävän laajalla kokeilulla voidaan tehdä päteviä yhteenvetoja kokeilusta ja sen vaikutuksesta nuortemme kieliosaamiseen.

Maahanmuuton hallitsemiseksi on tänä vuonna jatkettava kestävien ratkaisujen rakentamista niin kotimaan- kuin Euroopan tasolla. Toissavuotinen maahanmuuttokriisi ei saa toistua koskaan. Maahanmuuttokriisin aiheuttamiin turvallisuusuhkiin on myös vastattava päättäväisesti. Edellytämme lisäksi hallitusohjelmassa sovittua selvitystä maahanmuuton kustannuksista tulevaan kesään mennessä. 

Suurin lainsäädäntökokonaisuus tänä vuonna on SOTE-uudistus. Hallitus ei tee SOTE-uudistusta ideologisista syistä vaan käytännön lähtökohdista. Edellinen hallitus epäonnistui uudistuksessa ja jos Suomi ei kykene uudistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä, on meillä edessämme kansallinen katastrofi. Kansalaisten saaman hoidon täytyy parantua samaan aikaan, kun kustannusten kasvua hillitään, mikä on mahdoton yhtälö ilman rohkeaa ajattelua.

Meille Perussuomalaisille kaikkien näiden uudistusten keskiössä on suomalainen. Se sama suomalainen, joka haluaa tehdä töitä, maksaa veroja, saa tarvitsemansa sote-palvelut varallisuudestaan riippumatta ja joka tahtoo pitää perheensä turvassa niin sisäisiltä kuin ulkoisilta uhkilta.

Hallituksen monien uudistusten suuri kuva ei saa unohtua hetkeksikään. Me haluamme turvata palvelut, siksi me uudistamme. Meitä ärsyttää holhous ja byrokratia, siksi me uudistamme. Me haluamme turvallisen Suomen, siksi me uudistamme. Ja ennen kaikkea: me luotamme suomalaiseen, siksi me uudistamme.