kansanedustaja Katja Hänninen

Katja Hänninen: Fennovoiman turvallisuus varmistettava

Vasemmistoliiton Katja Hänninen vaatii hallitusta varmistamaan Pyhäjoelle suunnitellun Fennovoiman ydinvoimalan turvallisuuden. Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla, että ydinvoimalahankkeen taustalla toimiva Voimaosakeyhtiö SF oli viime vuonna irtisanonut yrityksen johtajan sen jälkeen, kun tämä oli esittänyt säteilyturvakeskukselle huolensa puutteista ydinvoimalahankkeen turvallisuudessa.

Hännisen mukaan tämä tapaus herättää merkittävää huolta ydinvoimalahankkeen turvallisuudesta. Itävaltalainen Turvallisuus- ja riskitieteiden instituutti on tutkimusraportissaan pitänyt epäselvänä sitä, riittääkö Fennovoimalla asiantuntemusta viedä hanke loppuun. Myös Säteilyturvakeskuksen mukaan raportissa esiin nostetut huolet ovat aiheellisia.

– Herää kysymys, onko hankkeen johdolla jotain salattavaa. Tällainen herättää aivan perustellusti epäluottamusta koko hanketta kohtaan, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Hänninen sanoo.

Ydinvoimalan rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto. Lupa myönnetään vain, jos vaatimukset täyttyvät. Säteilyturvakeskus antaa valtioneuvostolle lausunnon hankkeen turvallisuudesta.

– Fennovoiman lupahakemuksissa on ollut jo pitkään puutteita, ja aikatauluja on venytetty. Historian tragediat osoittavat, että turvallisuuden tulee olla ykkösasia ydinvoiman rakentamisessa. Pieneenkään epäilykseen turvallisuudesta ei ole varaa. Hallituksen on reagoitava viipymättä.

Hänninen jätti torstaina hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Fennovoimahankkeen turvallisuus

Eduskunnan puhemiehelle

Yleisradio uutisoi 6.9.2016, että Fennovoiman emoyhtiö Voimaosakeyhtiö SF on vuonna 2015 irtisanonut Voimaosakeyhtiön osakkeiden etua valvovan johtajan siksi, koska tämä oli käynyt omatoimisesti kertomassa säteilyturvakeskukselle huolistaan liittyen Fennovoiman ydinvoimalahankkeen turvallisuuteen.

Julkisuuteen tullut tapaus herättää merkittävää huolta ydinvoimalahankkeen turvallisuudessa. Tapaus herättää myös perustellusti epäluottamusta hanketta kohtaan etenkin Pohjois-Pohjanmaan alueella, sillä se herättää kysymyksiä siitä, onko hankkeen johdolla jotain salattavaa.

Alkuvuodesta 2016 itävaltalainen tutkimuslaitos Turvallisuus- ja riskitieteiden instituutti ISR otti tutkimusraportissaan kantaa Fennovoiman rakentamislupahakemukseen. Tutkimuslaitos pitää raportissaan epäselvänä sitä, miten Fennovoimalla riittää asiantuntemusta hankkeen loppuun viemiseen. Instituutti on osa Wienin luonnonvara- ja biotieteiden yliopistoa.

Säteilyturvakeskuksen mukaan tutkimusraportissa esille nostetut huolenaiheet ovat aiheellisia. Fennovoiman lupahakemuksissa on ollut jo pitkään puutteita, eikä yhtiö ole kyennyt toimittamaan tarvittavia selvityksiä rakennuslupaan liittyen ajoissa säteilyturvakeskukselle.

Historian tragediat osoittavat, että turvallisuuden tulee olla kaikista tärkeintä ydinvoiman rakentamisessa. Pieneenkin epäilykseen kyseessä olevan ydinvoimahankkeen turvallisuudesta tulee reagoida viipymättä.

Ydinvoimalan rakentamisluvan myöntää valtioneuvosto. Rakentamislupa voidaan myöntää vain silloin, jos turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä Fennovoima hankkeen turvallisuuden varmistamiseksi?

Helsingissä 8.9.2016

Katja Hänninen /vas