11113355_10153118547130708_3627958665016464191_n

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson moittii hallitusta vammaisten elinikäisten palveluiden säilyttämisestä hankintalain piirissä. Vammaispalveluiden kilpailuttamiset ovat johtaneet vammaisten epäinhimilliseen kohteluun.

– Kyseiset palvelut ovat ihmisille, jotka tarvitsevat jatkuvaa apua ja tukea omassa arjessaan. Vaikka kyse on elämänmittaisista palveluista, kilpailutetaan niitä määräaikaisin sopimuksin. Tämä vaikeuttaa vammaisten arkea ja aiheuttaa ahdistusta, Andersson huomauttaa.

Selvitysten mukaan lyhytjänteisen kilpailutuksen aiheuttama arjen epävakaus heikentää vammaisten ihmisten toimintakykyä ja lisää kalliimpien, inhimillistä ahdinkoa lievittävien palveluiden tarvetta.

– Kesän aikana on uutisoitu useasta kilpailutuksesta, jonka seurauksena vaikeasti vammaisten koti- ja arkirutiinit ovat menneet uusiksi. Tästä on seurannut suunnattomasti stressiä ja ahdistusta, Andersson sanoo.

Esimerkiksi Espoon kaupunki kilpailutti viime keväänä vammaisten asumispalvelut. Sopimus tehtiin määräaikaisena kahdeksi vuodeksi ja kahden vuoden jatko-optiolla. Tarjousten vertailussa hinnan painokerroin oli 80 prosenttia ja palveluiden laadun 20 prosenttia.

Anderssonin mielestä vammaisten elinikäiset palvelut tulisi jättää parhaillaan uudistettavan hankintalain ulkopuolelle. Samaa vaativat suomalaiset vammaisjärjestöt.

– Vaikeasti vammaisille ihmisille, joilla voi esimerkiksi olla kommunikaatiovaikeuksia, oma koti, arjen rutiinit ja niihin liittyvät ihmiset ovat äärimmäisen tärkeitä.

EU ei pakota Suomea jatkamaan nykyistä kilpailuttamiskäytäntöä. Esimerkiksi Ranskassa vammaisten elämänmittaiset palvelut on rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Suomen kesäkuussa ratifioiman YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaan vammaisilla tulee olla oikeus valita asuinpaikkansa ja asumismuotonsa. Anderssonin mielestä Suomen nykykäytäntö on ristiriidassa sopimuksen kanssa.

– Sote-uudistuksessa kaavailtu niin sanottu henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluiden osalta ei poista tarvetta rajata hankintalain soveltamisalaa.

Joukko vammaisten ihmisten vanhempia on laatinut Suomen epäinhimillisestä kilpailumenettelystä vetoomuskirjelmän Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle.