jani-toivola-610x951

Jani Toivola vaatii eheytymishoitojen kieltämistä

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola vaatii hallituksilta toimia eheytymishoitojen kieltämiseksi. Eheyttämisellä tarkoitetaan sellaista toimintaa ja ”hoitoa” seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, minkä avulla pyritään uskonnollisen keinoin ”eheyttämään” eli muuttamaan ihmisen sukupuolikokemus tai seksuaalinen suuntautuminen.

”Pori Jazz-tapauksen myötä eheytymishoidot ovat nousseet jälleen julkisuuteen. Vaikka on hienoa, että Pori Jazzin hallitus reagoi niin nopeasti Aki Ruotsalan epäasiallisiin ja loukkaaviin lausuntoihin, tapaus kuitenkin osoittaa joidenkin henkilöiden uskovan eheytyshoitoihin.

Tällaiset kannanotot kertovat vaarallisista asenteista, joita monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat kohtaamaan arkipäiväsessä elämässään. Näiden avulla ylläpidetään yhteiskunnassa esiintyviä syrjiviä ja eriarvoistavia rakenteita, joiden takia sateenkaari-ihmiset edelleen voivat huonommin kuin muu väestö”, Toivola kommentoi.

Eheytystoiminnan salliminen Suomessa mahdollistaa ”hoidot”, joilla on vaarallisia seuraamuksia ihmisten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Eheytystoiminnan keskiössä on ajatus siitä, että sateenkaari-ihminen on viallinen ja vääränlainen, mutta hänet voidaan korjata. Eheyttäminen ei perustu millään tavoin tieteeseen ja päinvastoin tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka vahingollisia ne tosiasiassa ovat.

”Hallituksen on viestittävä vahvasti, että homoseksuaalisuudessa tai transsukupuolisuudessa ei ole mitään, josta voisi eheytyä. Tämän takia eheytymispalvelut on kiellettävä. Eheytymishoitojen sijaan ihmiset, jotka painiskelevat oman identiteettinsä kanssa, tarvitsevat asiantuntevaa vertaistukea, jota esimerkiksi erilaiset lhbtiq-kansalaisjärjestöt tarjoavat”, Toivola toteaa.

Toivola jätti tänään kirjallisen kysymyksen asiasta hallituksen vastattavaksi. Jani Toivola on vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan hlbti-verkoston puheenjohtaja.

Kirjallinen kysymys

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kohdennetun eheytystoiminnan kieltäminen

Eduskunnan puhemiehelle

Eheyttämisellä tarkoitetaan sellaista toimintaa ja ”hoitoa” seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, minkä avulla pyritään uskonnollisen keinoin ”eheyttämään” eli muuttamaan ihmisen sukupuoli-identiteetti tai seksuaalinen suuntautuminen. Eheytymistoimintaa kohdennetaan erityisesti ihmisille, jotka ovat haavoittumaisillaan. Toisin sanoen juuri niille ihmisille, jotka kamppailevat oman identiteettinsä kanssa ja kyseenalaistavat omia tunteitaan, koska ne eivät vastaa yhteiskunnan ja läheisten odotuksia. Jossain tapauksissa perheenjäsenet ja lähipiirissä olevat pakottavat ihmiset vastoin heidän omaa tahtoaan eheyttämishoitoon.

Eheytystoiminnan salliminen Suomessa mahdollistaa ”hoidot”, joilla on vaarallisia seuraamuksia ihmisten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Eheytyminen on henkistä väkivaltaa, jolla pyritään tukahduttamaan ihmisen minä-kokemus ja muokkaamaan hänet cis-heteronormien mukaiseksi. Eheytystoiminnan keskiössä on ajatus siitä, että sateenkaari-ihminen on viallinen ja vääränlainen, mutta hänet voidaan korjata. Eheyttäminen ei perustu millään tavoin tieteeseen ja päinvastoin tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka vahingollisia ne tosiasiassa ovat.

Maailman terveysjärjestön WHOn mielestä eheyttäminen on haitallista toimintaa ja maailman psykiatriyhdistys on todennut, että eheyttämishoidot ovat vahingollisia ja epäeettisiä. Euroopan parlamentti on äskettäin tuominnut eheytyshoidot ja vaatinut niiden kieltämistä. Malta oli ensimmäinen maa Euroopassa, mikä kielsi eheytymishoidot sekä niiden mainostamisen. Suomen pitäisi seurata Maltan esimerkkiä ja selvästi kieltää eheytymistoiminta, jolla pyritään muuttamaan ihmisten seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Eheyttäminen on ihmisarvojen vastaista toimintaa.

Hallituksen on viestittävä vahvasti, että homoseksuaalisuudessa tai transsukupuolisuudessa ei ole mitään, josta voisi eheytyä. Tämän takia eheytymispalvelujen tarjoaminen on kiellettävä. Lääketieteen harjoittajien tekemät eheytyshoidot on jo kielletty Suomessa, mutta se ei kiellä erinäisiä yhdistyksiä ja maalikkoja tarjoamasta eheytymistä muussa muodossa. Eheytymishoitojen sijaan ihmiset, jotka painiskelevat oman identiteettinsä kanssa, tarvitsevat asiantuntevaa vertaistukea, jota esimerkiksi erilaiset lhbtiq-kansalaisjärjestöt tarjoavat.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

  1. Millä tavoin hallitus suhtautuu eheytymishoitoihin, joita tarjotaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja
  2. Aikooko hallitus kieltää eheytyshoidot?

Helsingissä 07.06.2018