11392919_10153350326633866_5629318561301042566_n

Vihreiden kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Ozan Yanar vaatii kasvavien päästökauppatulojen kohdentamista kehitysyhteistyöhön. Yanar jätti asiasta lisätalousarvioaloitteen. Eduskunta keskustelee tänään hallituksen antamasta lisätalousarviosta. Hallituksen lisätalousarvioesityksessä arvioidaan, että päästökauppatuloja kertyy 90 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän.

– Edellisen hallituksen aikana luotiin yksi innovatiivisista kehitysyhteistyön rahoitusvälineistä, päästöhuutokauppatulojen käyttäminen kokonaisuudessaan kehitysyhteistyörahoitukseen. Innovaatio on saanut laajaa kiitosta maailmalla. Lisäpanostus auttaisi nostamaan Suomen ilmastorahoitusta, Yanar sanoo.

– Tällä hallituskaudella on tehty massiiviset leikkaukset kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen, vaikka Suomen kansainväliseen profiiliin on jo pitkään kuulunut globaalin vastuun kantaminen. Esimerkiksi yksin vuonna 2016 Suomen ilmastorahoitusta leikattiin 115 miljoonasta eurosta 43 miljoonaan euroon, Yanar sanoo.

YK:n hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet sekä Pariisin ilmastosopimus edellyttävät kehittyneiltä mailta lisää rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kehitysyhteistyön tavoite on köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen ja kestävän kehityksen edistäminen. On tärkeää varmistaa, ettei Suomi liu’u enää yhtään kauemmas hallitusohjelmaan kirjatusta 0,7 prosentin tavoitteesta ja että Suomi kantaa oman osuutensa kansainvälisen ilmastorahoituksen järjestämisestä.

– Olemme nyt nähneet monta toinen toistaan lämpimämpää vuotta — ilmasto siis lämpenee kovaa vauhtia, ja se kehitys täytyy estää. Ilmastonmuutoksesta kärsivät yleensä eniten ne, jotka sen syntyyn ovat vähiten vaikuttaneet, kuten esimerkiksi monet maat trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla. Siksi tarvitsemme kehitysyhteistyö- ja ilmastorahoitukseen lisäpanostuksia, Yanar sanoo.

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä arvioidaan, että päästökauppatuloja kertyy 90 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän. Päästökauppa on EU:n sisäinen järjestelmä, jossa haitallisia päästöjä tuottavat toimijat ostavat päästöoikeuksia, ja joka sallii päästöt tiettyyn enimmäisrajaan asti. Valtiot vastaavat päästöoikeuksien myymisestä yrityksille, jolloin valtiolle syntyy tuloja päästöoikeuksien myymisestä.

Lisätalousarvioaloite ehdotetun määrärahan vähentämisestä.
Lisätalousarvioesitys määrärahan lisäämisestä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön.