jukkakopra-karuselli-vaalikampanja-jukan-kuva-small

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on tyytyväinen hallituksen päätöksestä panostaa osaavan työvoiman saatavuuteen. 

“Pula osaavasta työvoimasta on talouskasvun este. Yrittäjiltä ympäri Suomea tulee viestiä, että työtä esimerkiksi metallipajoilla on ruuhkaksi asti, mutta ei ole tekijöitä. Työvoiman saatavuus on kautta maan tunnustettu vaikeaksi”, sanoo Kopra.

Työvoiman saatavuus estää tai rajoittaa kasvua jo yli puolella yrityksistä. Hallituksen lisätalousarviossa osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi käynnistetään kertaluonteisia nopeita koulutustoimenpiteitä, joihin ehdotetaan yhteensä 60 miljoonan euron lisäyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloilla.

”Tilanne on hankala. Emme voi antaa pitkän taantuman jälkeen alkaneen talouskasvumme hyytyä siihen, ettei ole tekijöitä. Moni työtä vailla oleva lähtisi innolla töihin, jos voisi päivittää osaamisensa tarjolla olevia tehtäviä vastaavaksi”, Kopra sanoo.

Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ehdotetaan yhteensä 29 miljoonan euron lisäystä, josta 24 miljoonaa euroa kohdentuisi yrityslähtöisten työvoimakoulutusten lisäämiseen ja 5 miljoonaa euroa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi käynnistettäviin kasvupalvelupilotteihin.

”Kaikki täydennys- ja muuntokoulutuksen mahdollisuudet on nyt hyödynnettävä tappiin saakka. Meidän on myös katsottava kortit työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Muuten meidät hukka perii”, Kopra sanoo.