kokoomus_ruiskukka_RGB

Kokoomuksen sivistysedustajat: Lisätalousarviossa ratkaisuja osaamisen ja koulutuksen haasteisiin

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala, Sari Sarkomaa ja Raija Vahasalo ovat tyytyväisiä hallituksen neuvottelutulokseen vuoden 2018 ensimmäisestä lisätalousarvioesityksestä. Kokoomusedustajat kannattavat toimenpiteitä, joilla vastataan osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen, vähennetään eriarvoistumista sekä vahvistetaan heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamista. Hallitus satsaa lisätalousarviossa kaikkiaan 60 miljoonaa toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan osaamista ja koulutusta.

Yksi suurimmista osaavan työvoiman saatavuuden esteistä on riittävän nopeat ja joustavat koulutukset alan vaihtoon. Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Multala on tyytyväinen, että hallitus käynnistää ammatillisen koulutuksen pilotin, jolla tähän haasteeseen vihdoin vastataan.

”Pitkään perhevapailla olleet ovat usein muita heikommassa asemassa työelämään palatessaan. Olen erityisen iloinen, että hallitus tukee myös näiden henkilöiden paluuta työelämään. Yhteistyö perhekeskusten kanssa mahdollistaa oikea-aikaisen ja tarvittavan tuen”, Multala iloitsee.

Eriarvoistumisen vähentäminen on ollut tämän hallituksen työlistalla. Edustajat muistuttavat, että koulutussektorilla on tartuttava ripeästi vaikuttavimpiin toimenpiteisiin, jotka on suunnattu niitä eniten tarvitseville.

”Mahdollisuuksien tasa-arvo on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän kulmakiviä. Opiskelukustannusten madaltamiseen suunnattava kahden miljoonan euron lisärahoitus on tervetullut avaus. Kenenkään koulupolku ei voi olla kukkaron paksuudesta kiinni”, jatkaa kansanedustaja Vahasalo.

Kansanedustaja Sarkomaa iloitsee vapaan sivistystyön oppilaitosten lisämäärärahasta. Vapaa sivistystyö edistää yhdenvertaisuutta ja vahvistaa elinikäistä oppimista. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on tärkeä tehtävä jokaisen osaamisen vahvistamisessa.

”Lukutaito on kaiken oppimisen perusta ja keskeinen kansalaistaito. Se ei ole itsestään selvyys vaan lisätukea tarvitaan. Myös heikkojen perustaitojen varassa oleville suunnatut matalan kynnyksen koulutukset ovat hyvä lisä koulutusjärjestelmään”, toteaa kansanedustaja Sarkomaa. 

Kokoomusedustajat ovat tyytyväisiä, että hallitus ehkäisee toimenpiteillään eriarvoistumista ja kiinnittää huomiota erityisesti heikkojen perustaitojen varassa oleviin. Käynnistettävä Digiaikakauden taidot –ohjelma pyrkii turvaamaan jokaiselle perustaidot jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa.