Pia Kauma. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma sekä 15 kokoomuksen kansanedustajaa on jättänyt kirjallisen kysymyksen, miten hallitus on varautunut talvella mahdollisesti koittavaan energiakriisiin.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut energian hintoja ja hankaloittanut energian saatavuutta koko Euroopassa. Kotitalouksien osalta suurimmat huolenaiheet liittyvät erityisesti sähkön hintaan ja saatavuuteen. On mahdollista, että kovimmat kysyntäpiikit ensi talvena ylittävät Suomen sähköntuotanto- ja tuontikyvyn. Silloin sähköä voidaan joutua säännöstelemään ja sähkökatkoja voi tulla.

Sähkön toimitusvarmuuteen ja hintaan tulevana talvena vaikuttaa eniten Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto, yhdessä Viron kanssa hankittava kelluva LNG-terminaali sekä tuuliolot. Olkiluoto 3:n tuotanto tulee vastaamaan yli 10 prosentilla Suomessa tuotettavasta sähköstä. Hyvä uutinen on, että Olkiluoto 3:n koekäytön ilmoitettiin eilen taas jatkuvan korjaustöiden jälkeen 60 prosentin tehotasolla.

”Sen käyttöönottoon täydellä teholla aikataulun mukaisesti liittyy kuitenkin epävarmuuksia. Ja jos talvella ei tuule riittävästi ja jos jostain syytä myös LNG-terminaalin saaminen viivästyy, voi edessä olla hyvin ongelmallinen tilanne”, Kauma toteaa.

”Vaikka Olkiluodon ydinvoimala ei olekaan valtion hanke, sen onnistuminen on ensisijaisen tärkeää, sillä sähkön hinta on jo pidemmän aikaa koetellut monen suomalaisen maksukykyä, ja hintojen vielä noustessa voi kotien lämmittämisestä tulla todellinen ongelma. Hallituksen tulisikin nyt varautua siihen, että riittävä tuotantokapasiteetti edesauttaa myös hintojen pysymistä kohtuullisina”, Kauma jatkaa.

Kauma peräänkuuluttaa hallituksen vastuuta valmistautua mahdolliseen energiapulaan ennakoivasti. Valtiolla tulisi olla selkeät suunnitelmat niistä toimista, joihin ryhdytään, mikäli energian saatavuus heikkenee tai sen hintaa uhkaa karata käsistä sekä valmistella mahdolliset lainmuutokset ja muut varautumistoimet jo hyvissä ajoin syksyllä.

”Koronapandemian aikana olemme nähneet, että hallitus reagoi viiveellä ja vasta sitten, kun oli aivan pakko. Emme halua nähdä samanlaista tilannetta sähkön saatavuuden kanssa. On varauduttava kaikkiin skenaarioihin”, Kauma lisää.

”Kotimainen varautuminen on tässä keskiössä. Talvella mahdollisesti koittavaan energiakriisiin tulisikin varautua mahdollisimman suurilla polttoainevarastoilla niin turpeen, hakkeen kuin öljyjalosteidenkin osalta. Lisäksi kansalaiset kaipaavat ohjausta siitä, mitä jokainen voi tehdä vähentääkseen energiankulutusta ja käyttääkseen sitä tehokkaammin. Näin on toimittu monessa muussakin Euroopan maassa”, Kauma päättää.

Kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittanet kansanedustajat Pia Kauma, Pauli Kiuru, Jari Kinnunen, Mia Laiho, Sinuhe Wallinheimo, Ville Valkonen, Heikki Autto, Timo Heinonen, Anne-Mari Virolainen, Jukka Kopra, Marko Kilpi, Sofia Vikman, Mari-Leena Talvitie, Kalle Jokinen, Sari Multala ja Terhi Koulumies.