Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) toivoo lukuvuoden aloittaville kouluille ja oppilaitoksille työrauhaa. Risikon mielestä perusopetukseen ja toiselle asteelle ei tule toteuttaa hankkeita, jotka vievät aikaa perustehtävästä. Ei myöskään tule lisätä koulutuksen järjestäjien tehtäviä tulevana lukuvuonna.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko peräänkuuluttaa perusopetukseen ja toiselle asteelle työrauhaa viimeaikaisten uudistusten ja oppivelvollisuuden laajentamisen jälkeen.

”Koulut tarvitsevat työrauhaa. Opettajien on voitava keskittyä opettamiseen ja oppilaiden oppimisen tukemiseen. Nyt on laitettava kuntoon oppilaiden tukipalvelut sekä oppimisen tuki”, Risikko sanoo.

Risikko toivoo, että huomio kohdistetaan oppilaitosten tukipalveluihin. Risikko sanoo olevansa huolissaan oppilashuollon palveluiden siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille.

”Korona on lisännyt lasten ja nuorten oppimisvajetta ja mielenterveysongelmia. Koulukuraattorien ja terveydenhoitajien lisäksi kouluissa kaivataan lasten ja nuorten tueksi psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia ja nuorisotyöntekijöitä. Ensi vuonna tarvitaan tiivistä ja moniammatillista yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Kaikkiin tähän on varattava myös opettajien aikaa”, hän muistuttaa.

Risikko esittää, että paljon keskustelua herättänyt terapiatakuu toteutettaisiin ensivaiheessa lapsille ja nuorille. Risikon mielestä on kestämätöntä, jos hoitoon pääsyä on odotettava viikko- ja kuukausikaupalla.

”Hallituspuolueet ovat lupailleet edistää terapiatakuuta, mutta mitään ei ole tapahtunut yli kolmeen vuoteen. Hallituspuolueiden edustajat ovat kerta toisensa jälkeen estäneet asian käsittelyn sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Toivon, että terapiatakuu voitaisiin toteuttaa edes lasten ja nuorten osalta näin ensivaiheessa. Käy kalliiksi, jos lapset ja nuoret jäävät oman onnensa nojaan mielenterveyden ja jaksamisen ongelmien kanssa. Ongelmat vaikuttavat myös oppimiseen”, Risikko sanoo.

Risikko muistuttaa lopuksi, että eduskunta hyväksyi koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä 22 lausumaa, jotka velvoittavat nykyhallitusta toimiin.

”Sivistysvaliokunta tulee kiinnittämään syksyn aikana erityisesti huomiota siihen, miten sivistysvaliokunnan edellyttämät toimet etenevät ministeriössä ja siihen, miten oppimisvajetta oikeasti kurotaan umpeen”, päättää Risikko.