Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Sinuhe Wallinheimo

Kokoomuksen Kopra ja Wallinheimo: Urheiluseuroille lahjoittaminen tehtävä verovähennyskelpoiseksi korkeakoululahjoituksia vastaavalla tavalla

Kokoomuksen kansanedustajat Jukka Kopra ja Sinuhe Wallinheimo ehdottavat urheiluseuroille lahjoittamisen tekemistä verovähennyskelpoiseksi nykyisiä korkeakoululahjoituksia vastaavalla tavalla. Kokoomusedustajien mukaan muutos olisi tarpeellinen vastaantulo koronakriisin takia taloudelliseen ahdinkoon joutuneille tärkeää yhteiskunnallista työtä tekeville urheiluseuroille.

”Urheiluseurat ympäri maan tekevät mittaamattoman tärkeää ja arvokasta työtä lasten ja nuorten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja kasvun edistäjänä. Valitettavasti koronakriisi on ajanut monet urheiluseurat taloudelliseen ahdinkoon. Toiminnan jatkuminen on monin paikoin uhattuna. Yksi keino laajentaa toiminnan rahoituspohjaa on helpottaa yksityishenkilöiden lahjoituksia urheiluseuroille laajentamalla verovähennysoikeus myös urheiluseuroille kohdennettuihin yksityishenkilöiden lahjoituksiin”, Kopra sanoo.

Nykyisen tuloverolain 98 a §:n mukaan yksityishenkilö voi vähentää ansiotulostaan vähintään 850 euron rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Kokoomusedustajien mukaan urheiluseuralahjoitusten verovähennysoikeus voitaisiin toteuttaa laajentamalla verovähennys koskemaan myös urheiluseuroille tehtäviä lahjoituksia.

”Urheiluseuratoiminnan yhteiskunnallista merkitystä ei voida liikaa korostaa. Urheiluseuratoiminta tuo monen lapsen ja nuoren elämään korvaamattomalla tavalla merkitystä, ihmissuhteita ja terveitä elintapoja. Vaikean tilanteen keskellä valtion on perusteltua tulla vastaan ja etsiä uusia innovatiivisia keinoja seurojen auttamiseen. Liian moni nuori on nyt dropoutin kynnyksellä ja tämä keino helpottaisi nuorten pitämistä seuransa ja lajinsa parissa”, Wallinheimo sanoo.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että urheiluseuroille tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeutta koskeva muutos on tehtävissä lainsäädäntöön nopealla aikataululla.

”Urheiluseuralahjoitusten verovähennysoikeus on hallituksen nopeasti valmisteltavissa oleva keino, joka toisi toivoa tärkeää työtä tekeville urheiluseuroille. Tarvitaan vain poliittista tahtoa”, kokoomusedustajat päättävät.