Mäkelä, Outi kok Sarkomaa, Sari kok

Kokoomuksen kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa

Kokoomuksen kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet Outi Mäkelä ja Sari Sarkomaa katsovat sosiaali- ja terveysministeriön ottaneen askeleen väärään suuntaan soten valmistelurahoituksen jakoperusteissa. Ministeriö jakoi nyt ensimmäiset valmistelurahat maakunnille sote-koordinaattoreita varten tasasuuruisina summina, vaikka jakoperiaattesta on sovittu, että se tapahtuu väestömäärään perustuen. Kokoomusedustajat pitävät välttämättömänä, että Uudenmaan maakunnan sote-palveluiden uudistukseen kohdistetaan muihin maakuntiin verrattuna oikeudenmukaiset resurssit. 

”Käytännössä ministeriön ajama linja tarkoittaisi sitä, että 68 000 asukkaan Keski-Pohjanmaa saisi soten valmisteluun samaisen summan rahoitusta kuin 1,6 miljoonan asukkaan Uusimaa. Kainuulaisen euro tarkoittaisi siis 4 senttiä Uudellamaalla. Kyseinen suunta on erittäin huolestuttava ja jatkaessaan vaarantaisi uudistuksen valmistelun Uudellamaalla”, kokoomusedustajat toteavat.

Kokoomusedustajat vaativat ministeriötä pitämään kiinni valmistelurahoituksen väestöperusteesta kiinni.

”Ministeriöstä on luvattu, että väestömäärä huomioidaan rahanjaossa. Maakuntien erilaisuus ja voimavarat on huomioitava uudistusta tehtäessä. Jos sotea ei saada toimimaan Uudellamaalla, niin ei sitten missään”, kokoomusedustajat summaavat.

Ministeriössä on suunniteltu myös, että maakunnan kuntien määrä toimisi yhtenä kriteerinä valmistelurahoituksen myöntämisessä siten, että kuntien määrältään runsaslukuiset maakunnat olisivat voittajia. Kokoomusedustajat pitävät kyseistä kriteeriä vääränä kannusteena ja vailla perusteluja olevana.

”Kuntien lukumäärään perustuva jako rankaisisi maakuntia, joissa on tapahtunut kuntaliitoksia. Kuntia on kannustettu liitoksiin ja yhteistyöhön valtiotasolta vuosien mittaan voimavarojen kasvattamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi. Kyseisessä perusteessa ei ole mitään järkeä. Esimerkiksi erityisryhmien määrä alueella olisi toimivampi kriteeri valmistelurahoituksen kriteerinä”, kokoomusedustajat toteavat. ­­