Kokoomuksen Markku Eestilä: Mikä laki sallii majoittumisen ajoväylällä?

Elokapina on majoittunut Helsingin Mannerheimintielle jo kahtena perättäisenä päivänä. Liikenne kyseisellä tiellä on täysin pysähtynyt. Kansalaisissa tämä herättää ihmetystä, hämmästystä ja suuttumusta. Kokoomuksen Markku Eestilä ihmettelee, miten tämä on mahdollista.

”Miten mielenosoitus voi vallata kokonaisen tien vuorokausiksi ja estää liikennettä? Tieliikennelaissa ja rikoslaissa on selvät pykälät, jotka estävät tällaisen käytöksen. On käsittämätöntä, että sisäministeri Ohisalo viestittää tässä laittomassa tilanteessa, että “poliisin tehtävä on turvata ihmisten perustuslaillinen oikeus osoittaa mieltä.” Näin sanoen sisäministeri käytännössä estää poliisin järkevän ja asianmukaisen toiminnan tai ainakin vaikeuttaa sitä merkittävästi”, Eestilä huomauttaa.

Pysyvä majoittuminen liikenneväylällä tai pitkäkestoisen mielenosoituksen järjestäminen siellä eivät todella kuulu kansalaisen perusoikeuksiin, vaikka kuinka niiden tulkintaa yritettäisiin venyttää. Näyttää vahvasti siltä, että toimialasta vastaava ministeri Ohisalo katsoo mielenosoitusta vain mielenosoittajien näkökulmasta. Yhteiskunnan häiriötön toiminta ja muiden ihmisten lailliset oikeudet vaikuttavat olevan hänelle toissijaisia.

”Perusoikeuksiin vetoamisesta on tullut valitettava muoti-ilmiö, jota tungetaan joka asiaan. Perusoikeuksia ei kukaan voi ideologisesti valita itselle sopiviin tarkoituksiin. Tosielämässä kyse on hyvin usein eri perusoikeuksien tasapainosta”, Eestilä toteaa.

Se on kuitenkin varmaa, että mikään perusoikeus ei puolla liikenneväylillä telttailua ja hengailua, pikemminkin päinvastoin. Rikoslain mukaan esimerkiksi sellainen henkilö, joka huomattavasti haittaa yleisen raideliikenteen kulkua, on tuomittava liikenteen häirinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Poliisin ohjeistus näyttää nykyhallituksen aikana muuttuneen radikaalisti ihmis- ja perusoikeuksia yksioikoisella tavalla tulkitsevaan suuntaan. Tuntuu kuin mikä tahansa on sallittua, jos ja kun tekijänä on itseä tai omaa puoluetta lähellä oleva ryhmittymä.

”Laki ja järjestys ovat ainakin kokoomuksen arvoasteikolla edelleen korkealla. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että maan hallitus ja poliisi pitävät laillista yhteiskuntajärjestystä yllä ja turvaavat yhteiskunnan ydintoiminnot kuten liikenteen kaikissa olosuhteissa”, Eestilä huomauttaa.