Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi

Kauma Etyjissä: Vuoropuhelu, keskinäinen luottamus ja yhteiset arvot ovat tie ulos kriiseistä

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kansalaisjärjestösuhteiden erityisedustaja, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) korostaa kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä koko maailmaa koskettavien kriisien keskellä. Kauma puhui yleiskokouksen demokratia- ja ihmisoikeuskomitean virtuaalikokouksessa keskiviikkona.

”Globaalit haasteet ja kriisit vaativat globaaleja ratkaisuja. Kansainväliseen terrorismiin, ilmastokriisiin, maahanmuuttokysymyksiin tai maailmaa nyt kohdanneen koronapandemian kaltaisiin terveyskriiseihin ei ole kansallisia parannuskeinoja. Ainoa tie ulos on kansainvälinen yhteistyö ja kaikkia osapuolia hyödyttävä, ratkaisuhakuinen toiminta. Kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa”, Kauma painotti.

Kauma on huolissaan siitä, miten epävakaus, geopoliittiset jännitteet, ääriliikkeet ja terrorismi ovat saaneet lisää jalansijaa koronapandemian aikana ja kansalaisjärjestöjen elintila on kaventunut. Yksilötasolla perheväkivalta, mielenterveysongelmat ja taloudellinen eriarvoisuus ovat lisääntyneet.

”Jakolinjojen luomisen sijaan tarvitsemme vuoropuhelua, jossa käytämme aikaa kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Tämän vuoropuhelun täytyy perustua yhteisiin arvoihimme, joista meidän ei pidä koskaan perääntyä”, Kauma totesi muistuttaen, että arvot kirjattiin Helsingin Ety-kokouksen päätösasiakirjaan vuonna 1975 eivätkä ne ole siitä muuttuneet.

Ihmisoikeus-, demokratia- ja humanitaarisia kysymyksiä käsittelevän komiteakokouksen aiheena oli kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön vahvistaminen maailmanlaajuisten kriisien keskellä (Reinforcing Multilateralism in Times of Global Crisis: A Parliamentary Call for Future Action).

”Me kaikki hyödymme toimivasta, sääntöpohjaisesta ja monenkeskisestä kansainvälisestä yhteistyöstä, joten sitä on syytä vahvistaa. Meidän on kuunneltava entistä tarkemmin heikkoja signaaleja ja varhaisia varoituksia, jotka ennakoivat kriisejä, ja estettävä konflikteja sen sijaan, että annamme niiden kärjistyä”, hän painotti.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kesäistunto pidetään koronan takia siten, että istuntoa pohjustavat komiteakokoukset pidetään tällä viikolla etäyhteyksin. Ensi viikon täysistunnossa osa edustajista on paikan päällä Itävallan Wienissä ja loput osallistuvat kokoukseen ja äänestyksiin virtuaalisesti.