Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho ihmettelee koronavilkku -sovelluksen ohjeiden epämääräisyyttä. Laiho on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy Koronavilkun ohjeistuksesta, testaus- ja jäljityskapasiteetista sekä tiedonsaannista. Koronavilkun julkaisemisen jälkeen sovellusta on ladattu jo puolelletoista miljoonalle puhelimelle. Sovelluksen avulla nopeutetaan altistuksen saaneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Koronavilkku ohjeistaa altistusviestin saanutta henkilöä välttämään ihmiskontakteja ja seuraamaan vointia kahden viikon ajan sekä huolehtimaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Sovelluksen avulla voi tehdä myös oirearvion tai ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tarkempien ohjeiden saamiseksi.

”Sovelluksen ohjeistus aiheuttaa hämmennystä ihmisten keskuudessa. Koronavilkku kehottaa altistuksen saanutta välttämään ihmiskontakteja, mutta tarkoittaako se sitä, että esimerkiksi sairaanhoitajan tai opettajan olisi jäätävä töistä kotiin, jos ihmiskontaktien välttäminen ei töissä onnistu ja etätyö ei ole mahdollista? Käytännössähän tämä tarkoittaa palkattomia päiviä töistä”, huomauttaa Laiho.

Edustaja Laihon mukaan sovelluksen ohjeistus on liian ympäripyöreä. Kun kansalainen saa tiedon altistumisesta sovelluksen kautta, herää ensimmäiseksi kysymys, miten tieto vaikuttaa omaan arkeen, päiväkotiin tai kouluun menemiseen sekä työssäkäyntiin ja pääseekö koronatestaukseen.

”Selkeämpiä ohjeita tarvitaan pikaisesti, etenkin kun tartunnat ovat nyt nousussa. Ja millä kriteereillä altistunut pääsee koronatestaukseen? Jos altistunut kuuluu riskiryhmään tai perheessä on riskiryhmään kuuluvia, niin vähintään silloin testausmahdollisuus pitäisi olla myös oireettomilla. Testauksella voisi myös vähentää työstä poissaoloaikaa. THL:n ja STM:n tulisi ohjeistaa ammattilaiset asianmukaisin ohjein ja kansalaisille tulee jakaa selkeät ohjeet, kuinka toimia altistustilanteissa”, huomauttaa Laiho.

”Sovelluksen tarjoama tieto altistuneiden määrästä, niiden alueellisuudesta ja altistuneiden ikäjakaumasta on hyödyllistä.  Kansalaisten tiedonsaamisen ja vilkun käyttöön motivoinnin kannalta on oleellista, että näistä tuloksista tiedotetaan ihmisiä ja päättäjiä säännöllisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti”, päättää Laiho.

Laihon tekemän kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös kansanedustajat Kari Tolvanen, Anne-Mari Virolainen ja Arto Satonen.