Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on huolissaan korona-aikana synnyttävien äitien ja perheiden toimeentulosta. Vaarana on, että tuoreet äidit ja isät tipahtavat pitkään koronaloukkuun uuden perheenjäsenen myötä. Koronan aiheuttama talouskriisi on vaarassa leikata vanhempainpäivärahoja korona-aikana alentuneiden tulojen takia. Edustaja Laiho on jättänyt asiasta hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin koronan aiheuttamien tulojen alenemisen huomioimiseksi ja korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määrityksessä.

Kaikille eväät elämään -hankkeen mukaan noin 10% perheistä kärsi taloustaantumasta jo huhtikuussa 2020. Tällä hetkellä noin 55 000 uutta perhettä kokee taloudellista niukkuutta ja tämä tarkoittaa noin 100 000 lasta.

”Monissa perheissä koronan aiheuttamat taloudelliset iskut ovat kovia ja kauaskantoisia. Odottavien äitien huoli taloudellisesta pärjäämisestä on monessa perheessä todellista, kun korona on aiheuttanut perheille yllättäviä muutoksia tuloihin. Korona-aikana perheenlisäystä saavien vanhempien tulotaso voi romahtaa pitkäksikin aikaa, jos lomautus tai irtisanominen on tapahtunut ennen äitiyslomalle tai vanhempainvapaalle jäämistä. Irtisanomisten ja poissaolojen takia tulotaso laskee ja niiden perusteella määritetyt etuudet pysyvät matalana pitkään”, sanoo Laiho.

Vanhempainpäivärahaa koskevat säännökset muuttuivat vuoden 2020 alusta. Aikaisemmin päivärahat laskettiin edellisen vuoden verotuksessa vahvistettujen tulojen perusteella tai vaihtoehtoisesti päivärahaa edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Nyt päiväraha määräytyy edeltävien 12 kuukauden tulojen pohjalta. Lisäksi tietyissä poikkeustilanteissa päivärahan laskennan perusteeksi voidaan ottaa etuutta edeltävän kolmen kuukauden tulot. Uudistuksen syynä oli muun muassa se, ettei kahden vuoden takainen tulotaso välttämättä vastannut hakijan tulotasoa etuuden alkaessa.

”Nämä uudet säännökset heikentävät selvästi perheiden tilannetta koronan kaltaisessa tilanteessa. Korona-aikana työnsä menettäneiden ja lomautettujen vanhempien vanhempainpäivärahaan koronan vaikutukset voivat olla merkittävät”, huomauttaa Laiho.

”Olisi oikeudenmukaista, että vanhampainpäivärahan laskennan perusteena olevan tulon määräytymiskausi arvioitaisiin uudelleen edes määräaikaisesti. Laskentaperusteeksi voisi ottaa käyttöön esimerkiksi vanhan mallin, jossa oli enemmän joustovaraa liittyen muuttuneisiin tuloihin. On kohtuutonta, että tuoreet vauvaperheet joutuvat koronan maksumiehiksi”, päättää Laiho.