Sh_LWHKu

Kokoomuksen Outi Mäkelä: Suomen talous ei kestä väestön ikääntymistä ja passivoivaa sosiaaliturvaa

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä ihmettelee työttömyysturvan aktiivimallin vuolasta ja paikoin vihamielistäkin vastustusta. Yksittäisenä uudistuksena aktiivimalli ei Suomen työttömyysongelmaa ratkaise, mutta se on askel oikeaan suuntaan ja kohti sosiaaliturvan kokonaisuudistusta. Kun Suomen huoltosuhde heikkenee, on aivan välttämätöntä, että yhä useampi tekee töitä edes osa-aikaisesti.

“Houkutus uudistusten vastustamiseen ilman vaihtoehtojen esittämistä on liian suuri. Opposition penkeilläkin tiedetään hyvin, että helppoja ratkaisuja ei ole enää tarjolla. Nykyisessä muodossa tuntemamme hyvinvointivaltion tulevaisuus nojaa ensisijaisesti korkeaan työllisyysasteeseen, jota aktiivimalli tulee tukemaan”, Mäkelä toteaa.

Työnteon kannustimia täytyy parantaa ja sosiaaliturvaa uudistaa isolla kädellä. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on vuosien saatossa palasista rakennettu, sekava ja byrokraattinen. Työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti, eikä tulevaisuudessa voida enää olettaa, että kaikki tienaisivat elantonsa kokopäivätyöllä. Työn ja turvan yhdistämisestä pitää tehdä joustavampaa ja työn tekemisen, yrittäjyyden ja opiskelun pitää olla ihmiselle aina toimettomuutta kannattavampaa. Uudistuksesta ja sosiaaliturvan toimintalogiikan muutoksesta tulee suuri.

“Julkisuudessa riidellään työttömälle työnhakijalle asetetuista maltillisista vaatimuksista. Muutosvastarinta on kohdistunut yhtä työttömyyskorvauksen kannustavuuselementtiin, samalla kun perusturva, eli kaikki keskeiset etuudet, ovat ison uudistuksen edessä. Oppositiossakin varmasti ymmärretään, ettei Suomen talous yksinkertaisesti kestä yhtäaikaisesti heikkenevää huoltosuhdetta ja passivoivaa sosiaaliturvaa. Vaikealtakin tuntuvia ratkaisuja on pystyttävä tekemään.”, Mäkelä varoittaa.

Hallitus on käynnistänyt viime syksyn budjettiriihen yhteydessä sosiaaliturvan uudistamista koskevan työn. Hallituksen nimeämän työryhmän on määrä antaa ehdotuksia sosiaaliturvan uudistukseen liittyen, jonka pohjalta seuraava hallitus pystyisi käynnistämään tarvittavat toimenpiteet. Jo vuoden 2019 alusta käyttöön tulee tulojen reaaliaikaisen seurannan mahdollistava kansallinen tulorekisteri. Mäkelä kiittää hallituksia oikeista työllisyyspäätöksistä ja kannustaa jatkamaan edistyksellistä uudistamista.