20770513_1398386730215707_6658107144204422304_n

Hallitus on tänään keskiviikkona täsmentänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valinnanvapauslain luonnosta. Hallitus on sopinut täsmennyksistä lausuntokierrokselta saadun palautteen ja asiantuntijalausuntojen pohjalta. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää saavutettua ratkaisua hyvänä.

”Hallitus on sovitun mukaisesti päätynyt ratkaisuun, jossa valinnanvapaus toteutuu pääsääntönä perustasolla ja erikoistasolla soveltuvin osin. Kokoomus ei olisi missään olosuhteissa hyväksynyt esitystä, joka olisi voinut vaarantaa erikoissairaanhoidon palvelujen toteutumisen. Hienoa, että hallitus teki lakiin tärkeät muutokset.”, Sarkomaa toteaa.

Lakia täsmennettiin asiakassetelin velvoittavuuden osalta erikoissairaanhoidossa. Sarkomaa pitää erityisesti hoitotakuun vahvistamista hyvänä muutoksena. Maakunnan on tulevaisuudessa myönnettävä asiakasseteli maakunnan tuottamisvastuulle kuuluvissa palveluissa silloin, jos asiakas ei muuten saa maakunnan liikelaitokselta palvelua hoitotakuun kuuden kuukauden määräaikaan mennessä.

”Hoitotakuun vahvistaminen on hyvä tapa toteuttaa valinnanvapautta erikoistason palveluissa ilman, että erikoissairaanhoidon korkea taso vaarantuu. Hoitotakuun vahvistaminen sujuvoittaa hoitoon pääsyä ja kannustaa julkista sektoria noudattamaan lakiin säädettyä hoitotakuuta.”

Valinnanvapauslain lausuntokierros päättyi perjantaina 15.12. Hallitus on sopinut, että erikoissairaanhoidon lisäksi jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota ihmisten palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseen sekä eri palveluntuottajien osaoptimoinnin estämiseen. Sarkomaa painottaa, että tehdyt muutokset tukevat valinnanvapauden sekä palvelujen laadun ja saatavuuden parempaa toteutumista.