Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen seniorineuvoloiden maanlaajuisesta käyttöönottamisesta.

Seniorineuvoloilla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joissa keskeistä ovat tietylle ikäluokalle kohdistetut suunnitelmalliset terveystarkastukset eläkkeelle jäämisen kynnyksellä eli noin 65 vuoden iässä. Tapaamisissa ikäihmisille tehdään laaja terveystarkastus, josta heidät tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin tai hoitoon. Lisäksi tarkastuksessa kiinnitetään huomiota fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä elämäntapoihin.

”Seniorineuvoloita on käytössä usealla eri paikkakunnalla, ja kokemukset niistä ovat olleet positiivisia. Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset eläkkeelle siirryttäessä ovat tärkeitä, sillä vaikka henkilö ei tietoisesti kärsisi mistään perussairaudesta, voivat peruskunto ja yleinen jaksaminen heiketä iän myötä. Lisäksi erilaiset piilosairaudet ja elämänhallintaan liittyvät ongelmat ovat ikäihmisillä yleisiä. Seniorineuvolatarkastusten avulla on muun muassa havaittu sydän- ja verisuonisairauksia sekä diabetesta, joihin on voitu reagoida jo ennen oireiden esiintuloa tai pahenemista. Lisäksi on voitu osoittaa, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden toimintakykyä ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä”, Kauma aloittaa.

Raahen seudulta saatujen kokemuksien perusteella koko ikäluokkaa koskeva terveystarkastus on kustannustehokas ja kattava tapa tarjota ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita.

”Kokonaisen ikäluokan kutsuminen terveystarkastukseen kerralla on tehokasta. Kutsut ovat tavoittaneet ihmisiä, jotka muuten eivät ehkä hakeutuisi terveystarkastuksiin. Raahen seudulla 80 % kutsutuista on osallistunut tarkastuksiin. Yhden käynnin kustannus on Raahen seudulla ollut noin 200 euroa. Vertailun vuoksi yhden hoivakotiasukkaan vuosihoito maksaa noin 55 000 euroa, mikä vastaa lähes 300 seniorineuvolatarkastusta”, Kauma jatkaa.

Kauma korostaa, että tässä vaiheessa, kun Sote-uudistuksen myötä muutoksia tehdään muutenkin, olisi järkevää ottaa käyttöön seniorineuvoloiden kaltaisia hyväksi havaittuja ja terveyttä edistäviä käytäntöjä.

”Onhan se outoa, että rutiininomaisia tarkastuksia tehdään vastasyntyneille, koululaisille, opiskelijoille, työikäisille ja jopa autoille. Ikäihmisille terveystarkastuksia ei kuitenkaan tarvitse tehdä, vaikka he ovat usein elämäntilanteessa, jossa terveystarkastuksista olisi heille paljon hyötyä. Meidän tulisikin velvoittaa nykyisiä kuntia ja tulevia hyvinvointialueita järjestämään seniorineuvolakutsut koko ikäluokalle eläkeiän kynnyksellä”, Kauma päättää.