Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma (kok.)

Kauma puhui pakkosiirrettyjen ukrainalaislasten auttamisesta Yhdysvaltain kongressin kuulemisessa

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma (kok.) toi tämän viikon vierailullaan Yhdysvaltoihin esille huolensa Venäjän pakkosiirtämien ukrainalaislasten tilanteesta. Kauma puhui 31.1. Washingtonissa Yhdysvaltain Helsinki-komission julkisessa kuulemisessa, jossa käsiteltiin arviolta noin 20 000 pakkosiirretyn lapsen auttamista. Paikalla oli kuusi kongressiedustajaa ja laajasti yleisöä.

Kauma mainitsi puheenvuorossaan julkisuudessa olleet tiedot lasten aivopesuleireistä Pietarin tuntumassa.

”Venäjän väärinkäytökset ovat järkyttäviä. Erityisesti lasten sieppaukset ja pakkosiirrot ovat Venäjän hybridisodankäynnin brutaaleimpia muotoja”, Kauma luonnehti.

Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on jo viime vuonna tunnustanut ukrainalaislasten pakkosiirtojen olevan kansanmurha ja vaatinut Etyj-alueen valtioita tukemaan Ukrainaa lasten löytämiseksi ja palauttamiseksi.

Kongressiedustajat vakuuttivat Yhdysvaltain sitoutuvan Etyjiin

Kauma tapasi Washingtonin-vierailullaan yhteensä yhdeksän kongressiedustajaa ja senaattoria molemmista puolueista. Tapaamisia oli mm. senaatin ulkosuhteiden valiokunnan puheenjohtajan, demokraatti Ben Cardinin ja republikaanipuolueen presidentinvaalikampanjaa vetävän kongressiedustaja Richard Hudsonin kanssa. Kauma keskusteli myös Yhdysvaltain presidentin- ja ulkoasiainhallinnon ja ulkopolitiikan ajatushautomoiden edustajien kanssa.

Matkan tavoitteena oli varmistaa Yhdysvaltain tukea Etyjille, ja kongressiedustajilta kuullut viestit olivat positiivisia tämän suhteen.

”Yhdysvaltojen vahva sitoutuminen on välttämätöntä sekä Ukrainan tukemiseksi että Etyjin säilyttämiseksi vuoropuhelun ja konfliktinratkaisun foorumina”, Kauma toteaa.

Lisäksi vierailu valmisteli Etyjin ja sen parlamentaarisen yleiskokouksen osallistumista Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalitarkkailuun tämän vuoden syksyllä.

Kauman kanssa tapaamisiin Washingtonissa osallistui Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen pääsihteeri Roberto Montella. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen vaikutukset Etyj-alueelle nousivat keskusteluihin myös Kauman ja Montellan tavatessa presidentinhallintoon kuuluvan kansallisen turvallisuusneuvoston edustajia.