20770513_1398386730215707_6658107144204422304_n-1

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa iloitsee lisätalousarviossa esitetystä 100 miljoonan euron lisäpanostuksesta valinnanvapauspilotteihin aiemman 100 miljoonan euron lisäksi. Yhteensä pilotteja rahoitetaan 200 miljoonalla eurolla.

Valinnanvapauden pilotoinnin rahoitusta on myönnetty ensimmäisessä vaiheessa kymmenen maakunnan alueelle. Valinnanvapauspilottien valmistelu voisi alkaa heti sote-lakien hyväksymisen jälkeen. Syksyllä 2018 järjestetään toinen hakukierros nyt lisätalousarviossa esitettyihin lisäpanostuksiin. Uudistuksen onnistumiseksi on tärkeää, että kaikki maakunnat ovat mukana pilotoinneissa. Pilottirahojen lisääminen mahdollistaa sen, että kaikki maakunnat saadaan mukaan pilotteihin. 

“Valinnanvapauspilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta ja toimia siten osaltaan maakuntien muutostukena. Piloteilla voidaan hallita uudistuksen alkuvaiheen menoriskejä ja pehmentää muutoksen suuruutta”, Sarkomaa sanoo

“Valinnanvapauden laajentamisen ydintavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja turvata oikea-aikainen sekä tasa-arvoinen pääsy verovaroin järjestettyihin palveluihin. Se vahvistaa palveluja käyttävän ihmisen asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kääntää järjestelmäkeskeisyydestä palveluja käyttävän ihmisen keskiöön. Valinnanvapaus tuo kipeästi kaivatun kannusteen kustannusvaikuttavaan toimintaan, jatkuvaan kehittämiseen ja innovaatioihin. Aiemmista sote-yrityksistä on tämä olennainen elementti puuttunut”, Sarkomaa toteaa.

Tulevia pilotteja on neljänlaisia. Piloteissa kokeillaan sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön valintaa sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttämistä. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä.

“Erityisen iloinen olen siitä, että tulevalle Uudenmaan maakunnalle myönnettiin jo ensi vaiheessa pilottirahoitus ja että Helsinki on piloteissa vahvasti mukana. On päivänselvää, ettei mikään muu alue voi kokeilla palveluita metropolin puolesta. Olen pitänyt välttämättömänä, että hallitus varmistaa pilottirahoituksen riittävyyden. Tämän työn hallitus teki kiitettävästi”, Sarkomaa päättää.