Saara-Sofia Sirén. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin mukaan budjettiriihessä epäonnistuttiin ilmastopolitiikassa. Sirénin mukaan Suomella on juuri nyt mahdollisuus päästä kiinni työtä ja kestävää kasvua luovaan puhtaiden investointien globaaliin aaltoon.

Hallitus päätti budjettiriihessä laskea lentoliikenteen arvonlisäverokannan nollaan ja jatkaa jakeluvelvoitteen poikkeusta. Korvaavia ilmastopäätöksiä ei tehty. Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén kysyy, eivätkö ilmastotoimet olleetkaan vihreille kynnyskysymys hallituksessa.

“Ennen budjettiriihtä vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puhui ilmastotoimista hallituskysymyksenä. Nyt jakeluvelvoitetta lykättiin jälleen ja lentoliikenteen arvonlisävero poistettiin. Miten siis on, aikovatko vihreät lähteä hallituksesta?”, Sirén kysyy.

Budjettiriihen päätökset ovat Sirénin mukaan jatkoa hallituksen politiikalle, jossa näyttävät kampanjat ja tempaukset ovat tärkeämpiä kuin todellinen edistyminen ilmastopolitiikassa.

“Miksi esimerkiksi sähkön käytön lisäämistä vastustetaan? Ilmastotavoitteisiin pääsyn edellytys Suomessa on, että sähköä käytetään suhteessa merkittävästi nykyistä enemmän. Vaikuttavalla tietopohjaisella politiikalla pyyhitään pöytää ja sosiaalisen median teksteissä päätöksiä sitten selitetään parhain päin. Sellainen ei edistä toimivaa ilmastopolitiikkaa”, Sirén harmittelee.

Tulevan hallituksen tärkein tehtävä tulee Sirénin mukaan olemaan kotimaisen vihreän teollisuuden ja puhtaiden energiantuotantomuotojen investointien mahdollistaminen. Se on paras mahdollisuutemme kestävälle kasvulle.

“Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on rakentaa Suomesta puhtaan energian suurvalta. Hallituksen tulisi julkistaa, että tietyin reunaehdoin seuraava ydinvoimalupaa hakeva taho tulee sen saamaan. Maa- ja merituulivoiman rakentamisen edeltä tulee raivata byrokratian esteet pois ja vauhdittaa teollisuuden ilmastotiekarttojen toimeenpanoa. Myös etenkin vihreille vety- ja ammoniakkihankkeille on miljardiluokan kysyntä”, Sirén luettelee.

“Haluan uskoa, että Venäjän brutaalin hyökkäyssodan jälkeen olemme tehneet loikan ilmastoystävälliseen tuotantoon ja energiaan. Teollisuuden ja palvelutalouden pääomat etsivät nyt puhtaan energian sijoittumispaikkoja. Suomella on tuhannen miljardin tilaisuus olla mukana rakentamassa ilmastokestävää tulevaisuutta. On tuskastuttavaa katsoa, miten nykyinen hallitus istuu käsiensä päällä”, Sirén sanoo.

Sirénin mukaan lupa- ja valitusketjuihin on välttämätöntä saada joustavuutta samalla, kun oikeusvarmuus turvataan.

“Investointeja on kolme miljardia jonossa odottamassa byrokratian rattaiden pyörimistä. Hallitus puhuu vain julkisen rahan lisäämisestä sinne tänne, vaikka ongelma on nimenomaan teollisuuden tuotantotavoista ja energiantuotantomuodoista. Julkiset investoinnit syrjäyttävät yksityisiä, lisäävät velkaa ja vievät ojasta allikkoon. Puhtaan talouden investointeja olisi tyrkyllä, kunhan hallitus saisi päätöksiä tehtyä”, Sirén päättää.