Heikki Vestman. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Heikki Vestmania eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Eduskuntaryhmä päätti asiasta torstaina ryhmäkokouksessa. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen luopuu tehtävästä siirryttyään puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kansanedustaja Heikki Vestmania eduskunnan perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajaksi. Vestman korostaa perustuslakivaliokunnan roolia oikeusvaltion vartijana.

”Suomessa lakien perustuslainmukaisuuden valvonta nojaa pitkälti perustuslakivaliokunnan harjoittamaan ennakkovalvontaan. Tässä tehtävässään valiokunta on onnistunut. Kuluvalla vaalikaudella perustuslakivaliokunnan rooli oikeusvaltion lukkona on korostunut kriisiaikoja koskevien lakiesitysten valvonnassa”, Vestman sanoo.

Vestman luonnehtii perustuslakivaliokunnan työn luonteen ytimessä olevan punninta.

”Perustuslakivaliokunnan työn ytimessä on punninta. Perustuslaissa turvatut eri perusoikeudet ja oikeushyvät on kyettävä yhteensovittamaan ja punnitsemaan keskenään tasapainoisella tavalla. Näin on toimittava myös tilanteessa, jossa valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat keskenään erimielisiä”, Vestman sanoo.

“Kiinnostavalla tavalla viime vuosien yhteiskunnalliset kriisit ovat nostaneet esille asioita, jotka ovat pitkään jääneet vähemmälle painoarvolle. Esimerkiksi koronakriisissä esiin nousi perustellusti, uudellakin tavalla elinkeinovapaus ja turvallisuusympäristön heikkenemisen johdosta turvallisuus suomalaisten perusoikeutena”, Vestman jatkaa.

Vestman katsoo, että tulevaisuudessa perustuslakivaliokunnan merkitys entisestään korostuu.

”Maailma muuttuu yhä nopeammin ja erilaiset yhteiskuntaa haastavat ilmiöt moninaistuvat. Tällöin yhteiskunnan keskeisten instituutioiden merkitys korostuu. Perustuslakivaliokunnalla on yhä kasvava rooli ja merkitys sillä matkalla, jolla ratkomme 2020-luvun aikana Suomea kohtaavat haasteet oikeusvaltiosta huolehtien”, Vestman sanoo.

Heikki Vestman on koulutukseltaan juristi, joka on toiminut perustuslakivaliokunnan jäsenenä vuodesta 2019.