Kokoomusopiskelijat ja Demariopiskelijat ihmettelevät Keskustaopiskelijoiden ulostuloa, jossa hyökätään kohti tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosta (kesk.) päätöksestä nostaa opiskelijaruoan enimmäishintaa. Kannanotto kritisoi myös opiskelijajärjestöjen antamaa tukea ministerin päätökselle. Kokoomus- ja demariopiskelijoiden mukaan ateriahintojen nostaminen on inflaation kiihtyessä välttämättömyys, eikä kritiikki osu oikeaan paikkaan. myös monet muut opiskelijajärjestöt ovat asettuneet kannattamaan ministerin päätöstä.

Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Timo Keisala on huolissaan opiskelijaruokailun tilasta kiihtyvän inflaation kynsissä: Kiihtyvästä inflaatiosta johtuva poikkeuksellinen kustannusten nousu heikentää selkeästi opiskelijaravintoloiden taloudellista tilannetta. Opiskelijaravintoloissa käytettävien laadukkaiden raaka-aineiden hankinta on jo nyt haastavaa ja tilanne tulee vaikeutumaan entisestään. Opiskelija-ateria on monelle opiskelijalle pääsääntöinen ravinnon lähde, siksi opiskelijaravintoloita ja laadukasta opiskelijaruokailua on ehdottomasti tuettava.”

Keskustaopiskelijoiden ulostulo koskien opiskelijaravintoloiden tukemista ei saa puheenjohtajilta sympatiaa. Opiskelijaliittojen johto pitää populistisena ulostuloa, jossa kritisoidaan opiskelijaravintoloiden tukemista, erottamalla opiskelijaravintoloiden tukeminen ja laadukkaat opiskelija-ateriat toisistaan. Lisäksi samalla kun opiskelijajärjestökenttä on huolissaan opiskelijoiden ruokailusta, Keskusta on valmis hukkaamaan usean miljoonan euron rahoituksen alueellisen opintolainahyvityksen kaltaiseen fantasiaan.

“Velkahanat ovat olleet auki koko hallituskauden ajan. Jos velkarahaa otetaan näin hävyttömästi, kohdennetaan sitä edes oikein. Ne 6 miljoonaa, jotka ovat valtion ensi vuoden talousarviossa alueellisen opintolainahyvityksen kokeilulle jyvitetty, voitaisiin käyttää esimerkiksi opiskelijan ateriatuen väliaikaiselle nostolle. Autetaan heitä, ketkä tukea oikeasti tarvitsevat, eikä jaeta velkarahaa holtittomasti tulevien sukupolvien piikkiin. Kaikkea ei voida saada.” päättää Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen.