Euroopan komissio suositteli tänään EU:n liittymisneuvottelujen aloittamista Bosnia ja Hertsegovinan kanssa. Lisäksi komissio on viimeistellyt Ukrainan ja Moldovan neuvottelukehysluonnoksia koskevat ehdotukset, jotka toimitetaan neuvostolle.

Komissio esittää Eurooppa-neuvoston pyynnön mukaisesti EU:n neuvostolle Bosnia ja Hertsegovinan edistymistä koskevan raportin. Raportin mukaan poliittisen johdon julkinen sitoutuminen EU:hun liittymistä koskevaan strategiseen tavoitteeseen on tuonut mukanaan merkittäviä uudistuksia ja tuottanut myönteisiä tuloksia sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto myönsi maalle ehdokasmaan aseman joulukuussa 2022.

Komissio katsoo, että Bosnia ja Hertsegovina on saavuttanut jäsenyysehtojen täyttämisessä riittävän tason. Sen vuoksi komissio suosittaa, että neuvosto aloittaa liittymisneuvottelut Bosnia ja Hertsegovinan kanssa.

Komissio on tänään myös esittänyt neuvostolle Ukrainan ja Moldovan neuvottelukehysluonnoksia koskevat ehdotukset ja antaa neuvostolle näiden maiden edistymistä koskevan suullisen selvityksen.

Tämän jälkeen kyseiset tekstit otetaan käsiteltäviksi neuvostossa.