Puoluekokous valitsi puheenjohtajan jäsenäänestyksen perusteella lauantaina. Jäsenäänestyksessä äänensä antoi 58,6 % äänioikeutetuista jäsenistä.

– Olen kiitollinen vihreiltä saamastani luottamuksesta. Tulen tekemään nöyrästi mutta lujaa töitä yhdessä tänään valittavan puolueen johtotiimin sekä koko kenttäväen kanssa, jotta yhä useampi suomalainen seisoo jatkossa meidän riveissämme rakentamassa kaikille turvallisempaa Suomea ja kestävämpää maailmaa, kommentoi Virta. 

Uuden puheenjohtajan linjapuhe kuullaan puoluekokouksessa sunnuntaiaamuna.

Jäsenäänestyksessä ääniä annettiin yhteensä 4731 kappaletta, kun äänioikeutettuja oli yhteensä 8 079. Jäsenäänestys järjestettiin 29.5.-8.6. Äänioikeutettuja olivat kaikki, jotka ovat maksaneet puolueen jäsenmaksun vuonna 2022 tai vuonna 2023 14.5. mennessä.

Sofia Marjanna Virta on Kaarinassa vuonna 1990 syntynyt suomalainen Vihreän liiton kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Virta on myös alue- ja kaupunginvaltuutettu. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja uusperheneuvoja. Hän on valmistunut ratkaisukeskeisestä psykoterapiakoulutuksesta. Ennen kansanedustajaksi valintaa hän toimi myös yrittäjänä.

Koulutus ja työkokemus

Virta on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja uusperheneuvoja. Hän on valmistunut ratkaisukeskeisestä psykoterapiakoulutuksesta.

Virta on työskennellyt muun muassa erityislastensuojelussa ja vaativan perhetyön parissa, opettajana, vanhuspalveluissa, kehitysvammaisten kanssa tehtävässä työssä ja hanketyöntekijänä mielenterveys-ja päihdeomaisia tukevassa kolmannen sektorin järjestössä. Virta on ollut kehittämässä Moip!- ja Kysy nuorelta -hankkeita.

Virta on palkkatyön ohella toiminut terapia- ja koulutusalan yrittäjänä ennen eduskuntaan nousemista.

Politiikka

Virta nousi kansanedustajaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Virta nimeää itselleen tärkeiksi teemoiksi turvallisen lapsuuden, mielenterveydestä huolehtimisen sekä ihmisten nostamisen huono-osaisuudesta. Myös eläinten oikeudet, ympäristökysymykset sekä pk-yrittäjyyden tukeminen ovat hänelle tärkeitä teemoja. Virta korostaa tutkitun tiedon merkitystä päätöksenteossa.

Kansanedustajuuden lisäksi Virta toimii Kaarinan kaupunginvaltuuston ja Varsinais-Suomen aluevaltuuston jäsenenä ja Kaarinan vihreän valtuustoryhmän ja Varsinais-Suomen vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana.

Hän on myös Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsen.

Eduskunta

Sofia Virta on toisen kauden kansanedustaja. Hän oli ensimmäisen kerran ehdolla eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa ja tuli valituksi 4289 äänellä. Hän lähti mukaan eduskuntavaaleihin nollabudjetilla ja nousi kansanedustajaksi yksittäisistä lahjoituksista koostuneella alle 2500 euron vaalibudjetilla. Virta valittiin kansanedustajaksi toistamiseen vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Hän on puolueensa ainoa edustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

Virta on sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsen. Hän edustaa vihreitä Lapsistrategiakomiteassa 2020−2021 ja Poliisiasiain neuvottelukunnassa. Hän toimii myös Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmän puheenjohtajana sekä Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsenenä. Virta perusti eduskuntaan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän lokakuussa 2020 ja tuli valituksi ryhmän ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa vauvamyönteistä yhteiskuntaa edistämällä perheystävällistä politiikkaa. Ryhmän toiminnalla lisätään päättäjien tietoisuutta odotus- ja vauva-ajan merkityksellisyydestä elämänvaiheena sekä sen vaikutuksista myöhempään elämään. Toiminnalla pyritään lisäämään päättäjien ymmärrystä vauvaperheiden tuen tarpeista ja toimivista tuen muodoista. Ryhmä kunnioittaa perheiden monimuotoisuutta sekä huomioi erilaiset polut vanhemmuuteen. Tammikuussa 2022 Virta perusti eduskuntaan eläinavusteisen työryhmän, jonka tarkoituksena on lisätä eläinavusteisen työskentelyn tunnettavuutta ja vakauttaa sen asemaa kouluissa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen joukossa. Virta toimii ryhmän puheenjohtajana.

Kuntapolitiikka

Virta oli ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa 2017 ja hänet valittiin Kaarinan kaupunginvaltuustoon 289 äänellä. Hän oli tuolloin valtuuston nuorin jäsen ja puolueensa ääniharava saaden kotikunnassaan kolmanneksi eniten ääniä, vaikka oli ensi kertaa ehdolla ja hänen vaalibudjettinsa oli alle 500 euroa. Virta toimi Kaarinan kaupunginhallituksen, Varsinais-Suomen maakuntavaltuuston ja Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymävaltuuston jäsenenä sekä Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymävaltuuston tarkastuslautakunnan jäsenenä vuosina 2017–2021.

Virta uusi paikkansa kaupunginvaltuustossa kuntavaaleissa 2021 ollen kotikuntansa äänikuningatar 701 äänellä. Hän toimii Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä sekä vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Aluepolitiikka

Vuoden 2022 aluevaaleissa Virta valittiin Varsinais-Suomen aluevaltuustoon 1763 äänellä. Hän oli Varsinais-Suomen vihreän listan eniten ääniä saanut ehdokas ja hänet valittiin valtuustoryhmän puheenjohtajaksi.

Virta toimii vihreiden hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana yhdessä kansanedustaja Noora Koposen kanssa Työryhmän toimialaan kuuluvat köyhyyden vähentäminen, toimeentulo, sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka.

Keväällä 2023 hän ilmoittautui ehdolle vihreiden puheenjohtajan tehtävään.

Virta on toiminut aiemmin Lounais-Suomen doggien puheenjohtajana.