Vihreiden kansanedustaja Maria Ohisalo

Vihreiden kansanedustajat vaativat hallitusta edistämään laajamittaisen luonnontuhonnan kriminalisoimista. Maria Ohisalon mukaan laajamittainen luonnon tuhoaminen on pahimmillaan uhka niin ihmisoikeuksille kuin kansainväliselle turvallisuudelle.

Vihreiden kansanedustaja ja entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo vaatii yhdessä muiden Vihreiden kansanedustajien kanssa hallitusta edistämään laajamittaisen luonnontuhonnan (ecocide) kriminalisoimista kansainvälisesti.

– Ekosysteemejä, joista hyvinvointimme, toimeentulomme ja henkiinjäämisemme riippuvat, kulutetaan nyt ennennäkemättömällä vauhdilla. Toiminta voi tuottaa lyhyellä aikavälillä taloudellista hyötyä, mutta pitkällä aikavälillä se heikentää hyvinvointia ja ihmisoikeuksia sekä lisää selkkausten vaaraa. Äärimmillään laajamittainen luonnon tuhoaminen vaarantaa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ja pakottaa ihmisiä jättämään kotinsa, Ohisalo varoittaa.

Ohisalon mukaan olisi perusteltua lisätä laajamittainen luonnontuhonta viidenneksi rikostyypiksi Rooman perussääntöön, jonka perusteella rauhaan kohdistuvia rikoksia käsitellään Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.

– Laajamittainen, pitkään jatkuva ja vakava ympäristön tuhoaminen on nyt Rooman perussäännön mukaan rikos sodan aikana, mutta ei rauhan. Tämä on kohtuutonta ja asia tulee korjata, Ohisalo vaatii.

– Ja toisaalta sodan aikana tapahtuvaan luonnontuhontaan syyllistyneet tulee saattaa vastuuseen teoistaan. Sodan ympäristötuhojen korjaaminen on keskeinen osa Ukrainan jälleenrakennusta, ja Venäjä pitää saada vastuuseen aiheuttamastaan laajamittaisesta luonnontuhonnasta Ukrainassa, Ohisalo muistuttaa.

Luonnontuhonnan estäminen on listattu erilliseksi kohdaksi Ukrainan presidentti Zeleskyin kymmenkohtaisessa rauhansuunnitelmassa. Europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala osallistuu parhaillaan Ukrainan presidentti Zelenskyin koollekutsuman kansainvälisen ympäristötyöryhmän työhön, joka on juuri jättänyt raportin suosituksista Ukrainalle ja kansainväliselle yhteisölle.

Ohisalo jätti yhdessä muiden Vihreiden kansanedustajien kanssa tänään 19.2. hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten se aikoo edistää laajamittaisen luonnontuhonnan kriminalisoimista kansainvälisesti Rooman perussäännössä.

Useat maat ovat jo vaatineet luonnontuhonnan kriminalisoimista ja Euroopan parlamentti on vuonna 2021 kehottanut EU:ta ja sen jäsenvaltioita edistämään neuvotteluita luonnontuhonnan kriminalisoimiseksi Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Myös Pohjoismaiden neuvosto on marraskuussa 2023 suosittanut Pohjoismaiden hallituksille, että nämä osallistuvat keskeisiin kansainvälisiin keskusteluihin vakavien luonnonympäristöön kohdistuvien rikosten kriminalisoimiseksi sekä sodan että rauhan aikana.