cvWEdrPV

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Oikeusministeri Antti Häkkänen on päättänyt, että turvapaikanhakijoiden oikeusavusta tehdään perusteellinen selvitys. Häkkänen korostaa, että hyvään lainvalmisteluun kuuluu uuden lainsäädännön vaikutusten ja toimeenpanon huolellinen arviointi ja seuranta.

Kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä tehostettiin lainmuutoksilla, jotka tulivat voimaan 1.9.2016. Tuomioistuinkäsittelyä ja oikeusavun antamista koskevien muutosten avulla pyrittiin lisäämään toiminnan tehokkuutta ja hillitsemään turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuvia paineita tuomioistuinten ja oikeusapua antavien työtilanteelle. Samalla haluttiin kuitenkin varmistaa, että kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturva toteutuu. Uudistuksella pyrittiin myös selkiinnyttämään turvapaikka-asioissa avustavien lakimiesten kelpoisuusehtoja ja valvontaa julkisen oikeusavun laadun parantamiseksi. 

– Oikeusvaltion ytimessä on jokaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi viranomaisessa ja tuomioistuimesta asianmukaisesti. Tämä on pyhä asia. Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu myös se, että jokaiselle taataan mahdollisuus saada asiantuntevaa oikeudellista apua asiansa hoitamiseen elämäntilanteesta ja varallisuudesta riippumatta. Viime vuosien poikkeukselliset tapahtumat ja sen johdosta tehdyt muutokset sääntelyssä edellyttävät, että teemme huolellisen selvityksen tehtyjen toimien toteutuneista vaikutuksista, ministeri Häkkänen painottaa.

Nyt käynnistettävää selvityksen tekemistä on valmisteltu oikeusministeriössä jo ennen kesää, ja oikeusministeriö on esittänyt sen ottamista valtioneuvoston yhteiseen tutkimusohjelmaan. Tarkoituksena on selvittää esimerkiksi sitä, miten turvapaikanhakijat ovat saaneet tietoa oikeusapupalveluista, löytäneet palveluja tarjoavat tahot ja ovatko palvelut olleet riittäviä.

– Pidän uuden lainsäädännön vaikutusten ja toimeenpanon arviointia erityisen tärkeässä roolissa. Seuraamme oikeusministeriössä koko ajan turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumista. Perusteellisen selvitystyön jälkeen on aika tehdä huolellinen analyysi, jonka jälkeen voidaan arvioida mahdollisia säädösmuutosten tarpeita, ministeri toteaa.

– Uudistuksessa tuotiin turvapaikanhakijoiden oikeusapu kokonaisuudessaan julkisen valvonnan piiriin. Nykyisin turvapaikka-asioissa voi avustaa vain julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai lupalakimies. Muutos oli tärkeä sen turvaamisessa, että turvapaikanhakijat saavat aiempaa parempia oikeudellisia palveluja. Nyt käynnistettävässä selvityksessä analysoidaan huolellisesti sääntelyn onnistuminen ja tarvittavat muutokset, toteaa ministeri Häkkänen.