Euroopan yllä on synkkiä pilviä. Venäjän päätös tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet loukkaa selvästi Ukrainan valtion alueellista koskemattomuutta ja Ukrainan täysivaltaisuutta. Perussuomalaiset tuomitsee Venäjän yksipuoliset toimet ja meillä on valmius yhteisiin vastatoimiin.

Perussuomalaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kaikkein tärkeintä on Suomen kansan turvallisuus ja rauhan ylläpitäminen.

Perussuomalaiset pitävät oleellisen tärkeänä ylläpitää omaa sotilaallista puolustuskykyämme ja reaktiokykyämme. Suomalaisilla on erittäin korkea maanpuolustustahto, joka periytyy aina menneiltä sukupolvilta asti, mutta kuvastaa myös yhteistä arvostustamme isänmaatamme kohtaan.

Kansallismielisille perussuomalaisille oman maan puolustaminen on perusarvoja ja niinpä toimimme osaltamme kansan maanpuolustustahtoa vahvistavalla tavalla. Perussuomalaiset korostavat, että tahdon lisäksi puolustusvoimat tarvitsee materiaalisia voimavaroja, joita tulee vahvistaa jatkuvasti pitämällä puolustusmäärärahoista huolta.

Perussuomalaiset kannattavat jatkuvaa vuoropuhelua naapurimaa Venäjän kanssa. Venäjä on naapurinamme myös huomenna. Toivomme osaltamme Venäjän palaamista Ukrainan kanssa neuvottelupöytään ja ratkaisun etsimistä vaikeaan tilanteeseen diplomatian keinoin.

Perussuomalaiset tukevat tasavallan presidentin ja valtioneuvoston johtamaan ulkopolitiikkaa, koska pienenä maana, on yhdenmukainen ulkopoliittinen linja ja sen toteuttaminen perusteltua. Tämä ei suinkaan siis poissulje sitä, etteikö valittavissa olevista eri vaihtoehdoista voida käydä avointa keskustelua, kuten on mielestäni kiitettävästi ryhdytty käymään. Toivon keskustelun samalla olevan pohjimmiltaan yhteistä peruskiveä rakentavaa, eikä eripuraan tähtäävää. Suomalaiset ovat vahvoja kun toimimme yhdessä.