Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja, puolueen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntavastaava Jorma Piisinen

Eduskunta keskusteli tiistaina työmarkkinatilannetta koskevasta opposition välikysymyksestä. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja, puolueen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntavastaava Jorma Piisinen. Puheessaan Piisinen tyrmäsi opposition vaihtoehdon epäselvänä ja julkisen talouden kannalta vastuuttomana.

Piisinen kuitenkin kiitti oppositiota siitä, että se haastaa hallitusta parlamentaarisin keinoin.

– Näinä poliittisten lakkojen aikoina on virkistävää, kun hallitusta haastetaan myös parlamentaarisin keinoin, eikä vain pysäyttämällä yhteiskunta ja hankaloittamalla yritysten toimeentuloa ja kansalaisten elämää.

– Opposition tärkein tehtävä on haastaa hallitusta ja esittää hallituksen politiikalle vaihtoehto. Valitettavasti opposition vaihtoehto on jäänyt kovin epäselväksi ja jo julkaistujen vaihtoehtobudjettien perusteella julkisen talouden kannalta vastuuttomaksi.

Miksi työelämän lainsäädäntöä on uudistettava?

Piisinen kertaa syitä, miksi hallitus uudistaa työelämän lainsäädäntöä ja miksi uudistaminen on tässä tilanteessa jopa välttämätöntä.

– Viimeisen kymmenen vuoden aikana työnantajayritysten määrä on suorastaan romahtanut. Työn tuottavuuden kasvu on olematonta – ylipäätään työvoiman palkkaaminen on Suomessa kovin riskialtista.

– Maassamme on krooninen menojen ja tulojen epäsuhta. Menoja on lisätty holtittomasti vuosikymmenet. Tämän ongelman korjaamiseksi tarvitsemme lisää työllisyyttä ja nimenomaan sellaista työllisyyttä, joka tervehdyttää julkista taloutta. Siihen näillä työelämän uudistuksilla pyritään, sanoo Piisinen.

Uhkana talouden tarkkailuluokka

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF piti tammikuussa julkaistussa raportissaan hallituksen työmarkkinoille ja sosiaaliturvaan tekemiä uudistuksia tervetulleina, mutta riittämättöminä.

– IMF patisti hallitusta vielä lisätoimiin, joita onkin tulossa, kertoo Piisinen.

– Jos käännettä parempaan ei saada aikaan, on Suomella riski joutua EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, jossa talouden pidon ohjeet määritellään muualla.

– Talouden ongelmien on sinisilmäisesti uskottu ratkeavan lisäämällä maahanmuuttoa, mutta Suomi ei ole houkutteleva maa sellaiselle maahanmuutolle, joka aidosti hyödyttäisi julkista taloutta. Tätä me perussuomalaiset olemme useasti korostaneet.

Hallitus ei ole kohtuuton

Hallituksen politiikka työelämän uudistusten suhteen ei ole mitenkään kohtuutonta. Monet näistä uudistuksista on tehty jo kauan sitten keskeisimmissä verrokkimaissamme, huomauttaa Piisinen.

– Näissä maissa julkisen talouden tila on paljon parempi. Tanskassa ja Ruotsissa on viime vuosina kyetty vähentämään julkista velkaa ja tekemään ylijäämäisiä budjetteja.

Vasemmalla maalaillaan harhakuvia

Vasemmisto tai ay-liike ei ole esittänyt minkäänlaista vaihtoehtoa Suomen julkisen talouden tasapainottamiselle hyvinvointivaltion pelastamiseksi. Piisisen mukaan vasemmalla maalaillaankin harhakuvia.

– Arvoisa oppositio, harhakuvia maalailemalla luodaan turhaa vastakkainasettelua työmarkkinoille.

– Työelämän uudistuksia ei tehdä työntekijän kiusaksi. Ketään ei voida irtisanoa naamataulun perusteella, eikä irtisanominen voi tapahtua ilman sitä edeltäviä varoituksia. Arvoisat kuulijat, yksikään vastuullinen yritys ei irtisano hyvää työntekijää. Ei nyt, eikä tulevaisuudessa!

Uudet työpaikat kaikkein tärkeintä

Vasemmiston väitteistä huolimatta olemme nähneet hyviäkin esimerkkejä neuvottelutahdosta, huomauttaa Piisinen.

– Hyvä esimerkki aidosta neuvottelutahdosta on nyt paikalliseen sopimiseen saatu muutos työntekijöiden edustajasta neuvottelukumppanina. Lausunnoille lähtiessä esitys miellyttää koko kolmikantaista työryhmää.

– Näitä uudistuksia tehdään, jotta työn tekeminen olisi kannattavampaa kuin sosiaalitukien varassa eläminen ja myös, jotta yritysten kannustimet palkata uusia työntekijöitä paranisivat.

– Uusien työpaikkojen syntyminen alati kutistuvalle työnantajayrityssektorille, sekä mikroyrityksiin, on kansantalouden kannalta ensiarvoisen tärkeää.

– Tämän toteutuessa voittavat kaikki: niin työntekijät, yritykset, kansantalous, kuin myös he, jotka eivät kykene itse itsestään huolehtimaan.

Perussuomalainen puolue katsookin vastauksessaan oppositiolle, että hyvinvointivaltiomme palvelut kyetään turvaamaan vain, jos julkinen talous on vahva ja mahdollisimman moni osallistuu työllä ja yrittämisellä sen ylläpitämiseen.