Eduskunnassa kuultiin tiistaina pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä vuodelle 2024.

Hallitus jatkaa vuonna 2024 määrätietoisesti hallitusohjelman toteuttamista, kertoo perussuomalaiset ryhmäpuheenvuorossaan, jonka piti ryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Jani Mäkelä.

– Julkisen talouden tilannekuva on heikentynyt merkittävästi hallitusohjelmaneuvottelujen jälkeen. Tämä edellyttää uusia sopeutuspäätöksiä, jotta hallituksen tavoitteet julkisen talouden tasapainottamisesta voidaan saavuttaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on välttämätöntä, jos hyvinvointivaltio halutaan säilyttää ja päästä viimein eteenpäin menetetyistä vuosikymmenistä, tiivistää Mäkelä.

Lakot vaikeuttavat elämää eivätkä vähennä sopeutusten tarvetta

Vasemmisto-oppositiota tukeva ay-liike on päättänyt vaikeuttaa kansalaisten elämää lukuisilla lakoilla. Tämä ei ainakaan vähennä myöskään sopeutusten tarvetta, huomauttaa Mäkelä.

– Ay-liike ei ole kuitenkaan esittänyt yhtäkään plusmerkkistä ratkaisua julkisen taloutemme ongelmiin. Näitä uudistuksia tehdään, jotta yritysten mahdollisuudet palkata uusia työntekijöitä paranisivat, ja jotta työntekijän olisi kannattavampaa ottaa vastaan työtä kuin olla sosiaaliturvan varassa.

– Tänä vuonna jatketaan uudistuksia, joilla tavoitellaan lisää työllisyyttä. Viime vuonna hyväksytyillä sosiaaliturvan muutoksilla VM arvioi saatavan 64 000 uutta työllistä. Tänä vuonna edessä on lisää työllisyystoimia.

Hallitus vahvistaa ulkoista ja sisäistä turvallisuutta

Hallitus vahvistaa vuonna 2024 myös ulkoista ja sisäistä turvallisuutta. Sisäministeriössä tehdään jatkuvasti työtä itärajamme turvaamiseksi. Venäjän hybridioperaatio on pysäytettävä.

Perussuomalaiset haluavat nostaa esiin myös maahanmuuton ongelmat:

– Tämän akuutin ongelman lisäksi tämä hallitus on ensimmäinen, joka tunnustaa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan lukemattomat ongelmakohdat. Sisäministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla monia esityksiä, joilla maahanmuuttopolitiikkaa viedään kohti pohjoismaista vastuullista suuntaa.

– Nämä muutokset lisäävät turvallisuutta ja etenkin pitkällä tähtäimellä ne vahvistavat julkista taloutta. Tiedämme, että nykyisen kaltainen maahanmuuttopolitiikka aiheuttaa massiivisia kustannuksia julkiselle taloudelle. Tästä karua kieltään kertoo esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten osuus pääkaupunkiseudun toimeentulotukiasiakkaiden joukossa.

Politiikalla voidaan vähentää rikollisuutta

Oikeusministeriössä on valmisteilla lukuisia toimia, joilla rangaistuskäytännöistämme tehdään kansalaisten oikeustajua vastaavia. Jatkossa ensikertalaisena rikoksentekijänä voitaisiin tuomita vain aidosti ensikertalaiset. Myös tapon syyteoikeutta pidennetään ja nöyryytysväkivaltaan sekä katujengirikollisuuteen puututaan kovemmalla kädellä.

Pelkät rangaistukset eivät silti riitä, kertoo Mäkelä.

– Rikollisuutta vähentävä politiikkamme ei toki ole vain rangaistusten varassa: esimerkiksi lisäpanostukset peruskouluun varmasti auttaa ongelmien ennaltaehkäisyssä. Perussuomalaiset kuitenkin muistuttavat, että koulujen ja lasten ongelmia ei ratkaista pelkällä rahalla. On voitava tarkastella kriittisesti mikä kouluissa ja kasvatuksessa on mennyt pieleen ja korjattava tilanne. Sekä koulun että kodin on tarjottava lapsille selkeät raamit kasvulle ja oppimiselle.

Maataloutta ei ole unohdettu

Maatalousyrittäjien tilanteen parantaminen on tällä kaudella aivan keskeistä jo huoltovarmuudenkin takia, muistuttaa Mäkelä.

– Elintarvikemarkkinalakiin tehdään tarvittavia muutoksia, jotta alkutuottajan asema paranisi. Maataloutta kurittaa kohtuuttomasti myös EU:sta tuleva ylimitoitettu sääntely. Suomi pitää kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeänä, että maataloutta voidaan harjoittaa tuottavasti koko maassa. Maatalouden tärkein tehtävä on ruoantuotanto.

Liikkuminen on perustarve

Kohtuuhintainen liikkuminen on pitkien etäisyyksien Suomessa perustarve.

– Meille perussuomalaisille on tärkeää turvata liikkumisen edellytykset ja torjua autoilua entisestään kallistavat tekijät, kertaa Mäkelä puolueen linjaa.

EU pois pullonkorkkipolitiikasta

EU-politiikassa hallitus ottaa enemmän kansallista etua huomioivan linjan, jossa painopiste on ennakkovaikuttamisessa.

– EU:n pitää keskittyä isoihin asioihin ja unohtaa pullonkorkkien kaltaisten asioiden sääntely, linjaa Mäkelä.

– Lisäksi tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa EU:n painopisteen on siirryttävä kokonaisturvallisuuden vahvistamiseen. Haitallisia riippuvuuksia esimerkiksi Kiinaan on purettava ja entisestä sinisilmäisestä toimintatavasta suhteessa autoritäärisiin maihin on päästävä eroon.

Oppositio tervetullut mukaan

Mäkelä toivottaa opposition tervetulleeksi mukaan työhön maan parhaaksi.

– Hallitus siis jatkaa vuonna 2024 vaikeaa ja välttämätöntä työtään julkisen talouden tasapainottamiseksi. Samalla huolehditaan niin ulkoisesta kuin sisäisestäkin turvallisuudesta.

– Oppositio on tervetullut mukaan tähän työhön ja toivottavasti kaiken vastustamisen sijaan sieltä suunnalta saadaan tänä vuonna myös käyttökelpoisia ratkaisuja yhteiskuntamme syviin ongelmiin.