Meri, Leena ps Tavio, Ville ps

Perussuomalaisten juristikansanedustajat Leena Meri ja Ville Tavio

Perussuomalaisten juristikansanedustajat Leena Meri ja Ville Tavio peräänkuuluttavat parempaa moraalista selkärankaa politiikan kärkivaikuttajilta. Keskeisessä asemassa olevien virkamiesten ja poliitikkojen siirtyminen oman sektorinsa yritysmaailmaan ilman karenssiaikaa syö päätöksenteon riippumattomuutta ja vääristää myös kilpailua.

”Jo kolmas merkittävä kokoomusvaikuttaja siirtyy suuren lääkäriyrityksen palvelukseen. Ei ole ongelmatonta, että merkittävää kilpailuetua tuovaa tietoa siirtyy tietyille toimijoille. Sovittu terveydenhuollon valinnanvapaus on otettava entistä tarkempaan syyniin. Siitä ei saa tulla suuryritysten temmellyskenttä”, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Leena Meri.

”Ikävä kyllä kyseessä ei ole yksittäistapaus, vaan vanha kuvio toistuu ja ryvettyneisyys jatkuu,” sanoo lakivaliokunnan jäsen Ville Tavio. “Vaikutusvaltaisessa asemassa olevan moraalilla on suuri merkitys. Tällaiseen on vaikea puuttua lainsäädännöllä. Tosin eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, joka asettaisi tiettyjä reunaehtoja vastaaville siirtymisille politiikasta yrityselämään,” Tavio jatkaa.

Vastaava rakenteellinen ongelma liittyy poliitikkojen siirtymiseen erilaisten valtion yritysten ja laitosten johtoon.

”Lähiaikoina päätetään Kelan uudesta pääjohtajasta. Pitää valita pätevin. Puoluekirja ei saa ratkaista valintaa. Tämä on ja pysyy perussuomalaisten linjana,” sanoo Leena Meri.