Ronkainen, Jari ps
Ronkainen, Jari ps

Tuore poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Ronkainen (ps.) on jättänyt eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen, jossa hän ilmaisee huolensa poliisin liikennevalvonnan toimintaedellytyksistä.

”Poliisin ammattitaito ja osaaminen liikennevalvontatehtävissä ovat vaarassa kadota organisaatio- ja toimintaympäristömuutosten vuoksi”, Ronkainen toteaa.

Oikeiden poliisien sijaan liikennevalvonta keskittyy yhä enemmän julkisissa keskusteluissakin paljon puhuttujen liikennekameroiden suorittamaan ajonopeusvalvontaan. Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen liikennevalvonta on siirtynyt paikallispoliisien toimintaan. Tehtävien lisääntymisen ja resurssien vähenemisen lisäksi nyt joissakin poliisilaitoksissa kaavaillut muutokset uhkaavat poliisin suorittaman liikennevalvonnan määrää ja laatua.

”Jo nyt puolet liikennepoliisien työajasta menee muuhun kuin liikennevalvontaan, esimerkiksi koulutuksiin, hallinnollisiin tehtäviin ja päivystämiseen”, Ronkainen kertoo.

Automaattinen liikennevalvonta ei voi korvata poliisin tekemää työtä, mikä tulevaisuudessa tulee olemaan entistä monimuotoisempi ja vaativampi tehtäväkenttä. Ronkainen aikoo tuoda näitä asioita pöydälle myös poliisiasiain neuvottelukunnassa.

KIRJALLINEN KYSYMYS

poliisin toimintaedellytysten säilyttämiseksi liikennevalvonnassa

Eduskunnan puhemiehelle

Liikkuva poliisi lakkautettiin ja sen toiminta yhdistettiin paikallispoliisin toimintaan vuoden 2014 alussa sisäministeri Päivi Räsäsen työryhmän aloitteesta. Lakkautuspäätöstä tehtäessä vakuutettiin, että liikenteenvalvonta ei tule vähenemään lakkauttamisen takia. Valvonta ei kuitenkaan ole sillä tasolla kuin se oli liikkuvan poliisin aikana. Poliisihallituksen mukaan tämä johtuu mm. supistuneista resursseista ja turvapaikkatehtävien lisääntymisestä.

Liikennevalvonnan ammattitaito ja osaaminen ovat vaarassa, sillä sitä ei enää johdeta keskitetysti. Lisäksi uhkana on joissakin poliisilaitoksissa poliisipäälliköiden kaavailut yhdistää liikennepoliisisektori osaksi valvonta- ja hälytyssektoria siten, että liikennevalvontatoiminto olisi valvonta- ja hälytystoiminnon alaisuudessa. Tämä vaikuttaisi oleellisesti liikenneturvallisuustyön määrään ja laatuun. Muutosten vaikutukset nopeus-, ajotapa- ja rattijuopumusvalvontaan, raskaan liikenteen valvontaan sekä turvalaitevalvontaan ja sitä kautta tienkäyttäjien ajoturvallisuuteen huolestuttavat.

Liikennevalvonnan tarve ja poliisin lakisääteiset tehtävät sen toteuttamisessa eivät ole tulevaisuudessa vähenemässä, vaan päinvastoin lisääntymässä. Kabotaasiliikenteen lisääntyminen ja rikesakon määrääminen ulkomaisille kuljettajille, erilaisten päihteiden yleistyminen ja niiden vaikutusten alaisena liikennöiminen sekä syrjäseutujen liikennevalvonta ovat asioita, joihin automatisoidun valvonnan lisäämisellä ja teknisillä ratkaisuilla ei pystytä vielä tehokkaasti puuttumaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri pohtinut poliisin liikennevalvonnan osaamisen ja ammattitaidon katoamista erilaisten organisaatio- ja toimintaympäristömuutosten myötä ja sitä kautta liikennevalvonnan toimintaedellytysten säilymistä tulevaisuudessa?

Helsingissä 28.9.2016

Ronkainen Jari /ps