debaattibanneri

Suuri valiokunta sai kokouksessaan 24. helmikuuta selvitykset EU:n energianeuvoston ja ympäristöneuvoston valmisteluista.

Energianeuvosto kokoontuu Brysselissä 27. helmikuuta. Suomea edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Neuvosto käy keskustelun puhtaan energian paketin valmistelusta. Lisäksi komissio esittelee ministereille energiaunionin tilannekatsausta.

Puhtaan energian paketissa Suomelle on tässä vaiheessa keskeistä uusiutuvan energian direktiivi metsäbiomassan kestävyyskriteereistä ja biopolttoaineista, ministeri Lintilä totesi.

Myös valiokunnan keskustelussa nousi esille uusiutuvan energian direktiivin merkitys. Ministeriltä toivottiin aktiivista vaikuttamista ja yhteistyötä muiden vahvojen metsätalousmaiden kanssa. Lisäksi keskustelua käytiin puhtaan energian paketin ja Suomen ilmasto- ja energiastrategian yhteensopivuudesta. Ministeri Lintilän mukaan Suomen ja EU:n tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään.

Suomi tukee puhtaan energian paketin nopeaa käsittelyä. Kyseessä on kuitenkin erittäin laaja lainsäädäntökokonaisuus, jonka käsittelylle on varattava riittävästi aikaa, Lintilä huomautti. Eduskunnassa puhtaan energian säädöspaketin käsittely jatkuu läpi kevään.

Päästökauppadirektiivin uudistaminen etenee Suomen toiveiden mukaisesti

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) edustaa Suomea ympäristöneuvostossa (28.2.), joka tavoittelee poliittista yleisnäkemystä päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Ministeri Tiilikainen uskoo, että edellytykset kompromissille ovat nyt olemassa.

Ehdotus vastaa myös Suomen tavoitteita ja Suomi tukee sen hyväksymistä, Tiilikainen totesi. Suuri valiokunta päätti, ettei sillä ollut huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan asiassa.

Päästökauppadirektiivin lisäksi valiokunnassa käytiin keskustelua kiertotalouden ja biotalouden suhteesta. Tiilikaisen mukaan Suomelle tärkeä biotalous ei ole ristiriidassa EU:n kiertotaloutta korostavien tavoitteiden kanssa, vaan molempia tulee edistää rinta rinnan.

Suuri valiokunta sai tänään selvitykset myös työllisyys-, sosiaalipolitiikka, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston tulevasta kokouksesta (3.3.) sekä kauppaministerien epävirallisesta kokouksesta (2.–3.3.).