RKP:n kansanedustaja, Eva Biaudet jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksia, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.

– On tullut esille, että gynekologisilla syöpäpotilailla on erityistarpeita ja että heidän kuntoutuksensa koordinoinnissa ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteutumisessa on haasteita. Myös yleisessä seulonnassa tehdyistä gynekologisista irtosolukokeista, eli papakokeesta, ja niiden tuloksista ei tehdä merkintää Oma-kantaan, mikä käytäntönä hämmentää, Biaudet sanoo.

Millaisilla toimilla hallitus aikoo edistää syöpäpotilaiden kuntoutuksen koordinointia ja syöpäpotilaiden yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteutumista terveydenhuollossa ja aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin siten, että yleisessä seulonnassa tehdyt papa-kokeet ja niiden tulokset kirjataan Oma-kantaan, Biaudet kysyy kysymyksessään.