1_biaudet-eva.full

Tänään eduskunnassa keskustellaan eduskunnan naisverkoston lakialoitteesta, jonka mukaan sukupuoliyhteyden tai muun seksuaalisen teon tulee perustua suostumukseen. 

          − On selvää, että lainsäädäntömme ei ole ajan tasalla. Tällä hetkellä rikoslaki ei edellytä, että seksiin tarvitaan suostumusta. On korkea aika, että Suomeen saataisiin laki, joka selvästi osoittaa, missä raja menee raiskauksen suhteen – jos suostumusta ei ole, kyse on raiskauksesta, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

Nykyinen suomalainen lainsäädäntö vaatii, että syyllinen pakottaa uhrin seksiin väkivallalla tai väkivallan uhalla, jotta se lasketaan raiskaukseksi. Mikäli uhri on tajuton tai kyvytön muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, se myös lakestaan raiskaukseksi.

Kansainvälisesti on esitetty vaatimuksia jo vuosia, että Suomen lakia muutettaisiin. Euroopan ihmisoikeustuomionistuin totesi jo vuonna 2003, että yhdyntä ilman suostumusta on raiskaus. YK:n CEDAW-komitea on useita kertoja kehottanut Suomea muuttamaan lainsäädäntöään, jottei väkivalta olisi keskeinen vaatimus raiskaukseen. Myös Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea tarkastelemaan raiskauksen tunnusmerkistöä.  

− Tänä päivänä meillä on erittäin suuri määrä raportoimattomia raiskauksia. On arvioitu, että jopa 90 prosenttia kaikista raiskauksista ei ilmoiteta. Moni jättää asian ilmoittamatta siksi, että prosessi on uhrille niin raskas ja oikeusprosessin lopputulos epävarma. Lainmuutos johtaisi siihen, että keskeistä olisi suostumuksen puute. Lainmuutos myös osoittaisi hyvin selvästi missä raja kulkee, sanoo Biaudet.