17155931_984491901686718_8138662268636264306_n

Monipuolinen osaaminen on erittäin tärkeää varhaiskasvatuksen hyvän laadun turvaamisessa, sanoo kansanedustaja Mikaela Nylander.

– Kaikkien ammattiryhmien erityisosaamista tarvitaan ja niitä pitää hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Nylander katsoo sivistysvaliokunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen, jossa ehdotetaan, että kolmasosa päiväkotien henkilökunnasta tulee olla lastentarhaopettajia, kolmasosa sosionomeja, ja kolmasosa lastenhoitajia, olevan hyvä ja perusteltu.

Tänään lastentarhaopettajien osuus on alle 20 prosenttia henkilöstöstä ja kunnilla on vuoteen 2030 asti aikaa saavuttaa lain vaatimukset henkilöstömitoituksesta.

Nylander sanoo, että hallituksen olisi pitänyt selkeämmin määritellä mitkä sosionomien vastuualueet ja tehtävät ovat.

– Silloin olisi vältytty niiltä huolilta mitä nyt on syntynyt. Toinen ongelma on uusien opiskelijapaikkojen määrä lastentarhaopettajille, ne eivät riitä kattamaan tarvetta koulutetuille lastentarhaopettajille. Samalla hallituksen täytyy turvata joustava jatkokoulutus niille, jotka haluavat lisää koulutusta lain seurauksena, näkee Nylander. Huoli johtuu lähinnä muutamasta kysymyksestä. Vuoden 2030 jälkeen tullaan tarvitsemaan vähemmän lastenhoitajia. Lakiehdotus antaa kunnille mahdollisuuden olla palkkaamatta sosionomeja, sillä lakiehdotuksessa lukee, että kolmasosan täytyy olla koulutukseltaan lastentarhaopettajia ja/tai sosionomeja. Lisäksi lakiehdotus määrittelee, että vuoden 2023 jälkeen valmistuneet sosionomit eivät saa varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä ja että päiväkodin johtajalla on oltava pedagogian maisterintutkinto.

– On kuitenkin syytä huomata, ettei kukaan joka nyt työskentelee varhaiskasvatuksessa menetä pätevyyttään lakiesityksen myötä. Sosionomit jotka nyt työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajina eivät menetä pätevyyttään. Kaikkien erityisosaamista tarvitaan ja olisi kunnilta varsin lyhytnäköistä ajattelua, jos he eivät panostaisi sosionomeihin ja heidän erityisosaamiseensa, Nylander sanoo.